Scroll Top

Vi underviser ud fra både borger- og medarbejderperspektivet

KURSER

Pædagogisk Sikkerhed® er grundstenen hos S.T.O.P.

Når personalet har det godt og har mentalt overskud, så kan man give den støtte og omsorg, som borgeren har brug for – sådan skal det helst være.

Hvis personalet føler sig pressede, så kan det være svært at yde den støtte og omsorg som man er ansat til.

Vi ved hvor frustrerende det kan være når metoden ligger klar, men man alligevel ikke lykkes med at føre metoden ud i praksis – det kan være kimen til et arbejdsliv med stress og bekymringer, som i sidste ende går ud over borgerne som har brug for hjælp.

Vores kurser

Vores udvalg af kurser, danner et grundlag for at vi kan giver jer den viden og færdigheder I har brug for, for at kunne stabilisere borgere som har det svært.

Vores kurser tager udgangspunkt i vores egen arbejdstilgang Pædagogisk Sikkerhed®, som taler ind i jeres nuværende teoretiske afsæt, hvad end dette måtte være LA2, KRAP, Neuropædagogik, eller noget helt fjerde. Pædagogisk Sikkerhed® handler nemlig om dét I har brug for.

Omdrejningspunktet i Pædagogisk Sikkerhed® er Menneskesynet. Det handler om balance/ubalance set fra både borger- og personale perspektivet.

Vores underviser på alle kurser er Iben Beltoft. Hende kan du læse mere om her

HVOR afholder vi kurser

Vi afholder kursus i din virksomhed
eller i lokaler der passer til kurset.

Vi sidder klar til at hjælpe
KURSUS

Pædagogisk sikkerhed

Den udadreagerende adfærd

Pædagogisk Sikkerhed® er udviklet ud fra et behov om at kunne hjælpe borgere med en udadreagerende adfærd. Formålet er at medarbejderne skal føle sig trygge, og derved også kan give tryghed til de borgere der reagerer med voldsom adfærd. 

Der er en dobbelthed i ovenstående. Vi er alle mennesker og har derfor en eksistens der kommer før alt andet -også arbejdet. Alt den viden vi har om dem vi arbejder for og med, gælder også os selv. Der er ingen der er fejlfri, og bliver vi presset nok på vores eksistens, er der ingen der kan forblive professionelle. Derfor skal vi kende os selv rigtig godt og ikke bare os selv, men også vores reaktioner. Med andre ord; som professionelle, der arbejder for og med mennesker, har vi en udvidet pligt til at lære vores egne ubevidste reaktionsmønstre at kende. Vores ubevidste reaktioner kan ændre sig over tid. Det sker i forhold til de påvirkninger vi får. Derfor er det ikke nok at sætte det på skemaet under professionsuddannelserne, nej det er nødvendigt med en tilbagevendende og kontinuerlig opmærksomhed på, hvordan vi som menneske går og har det i vores eksistens. Det er med ovenstående i mente Pædagogisk Sikkerhed® er udviklet. 

Når sikkerheden møder hjertet

Pædagogisk Sikkerhed® trækker Livvagtens spidskompetencer ind og lader disse kompetencer blive en del af det faglige fundament.  Livvagten er ikke uddannet i en professionsuddannelse, men til gengæld er livvagten trænet i at være et fysisk værn og have ørnens blik for hvornår der kan opstå en potentiel fare. De skal hele tiden være tre skridt foran i forhold til hvordan en given situation udvikler sig. Det skal vi som professionelle professionsuddannede, der arbejder med mennesker også være. Når vi har fået livvagtens ørneblik til at blive en del af vores ubeviste handlemønster, kan vi som medarbejdere agere professionelt i alle situationer. Vi skal dog sørge for at disse livvagtfunktioner vedligeholdes på lige fod med viden om førstehjælp og hjertelunge redning, ud fra tesen om: at vi skal vide præcist hvordan vi forholder os, men vi håber aldrig at skulle anvende det! 

Det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet kalder det; at arbejde med følelsesmæssige høje krav, når vi arbejder med mennesker og vi skal lade andre lukrere på vores eget nervesystem. Det har taget mange år at få dette arbejde gjort synligt, særligt at få det italesat, i forhold til hvordan denne del af arbejdet over tid belaster medarbejderne. Det er den del af arbejdsmiljøet, som ikke kan ses med det blotte øje ’’det psykiske arbejdsmiljø”. Heldigvis blev det tydeliggjort i 2020 via Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406, at psykisk arbejdsmiljø er nøjagtig lige så vigtig som fysisk arbejdsmiljø.  Psykisk arbejdsmiljø har været anerkendt og inddraget i form af trivsels undersøgelser i MED-aftalen siden 2013, hvor medarbejderen får medindflydelse på arbejdets udførelse. Der er gjort og gøres meget for at mennesker, der arbejder med mennesker, og oplever psykologisk utryghed.  Arbejdet foregår systematisk via de årlige APV (arbejdspladsvurderinger), trivselsmålinger og den årlige arbejdsmiljøgennemgang. På de fleste arbejdspladser er der også krise kuverter, englebreve, SOS-ordning, ambulancekuvert – ja kært barn har mange navne. – men fakta er, at det er svært at fastholde medarbejdere og der ofte er personale gennemstrømning i arbejdet med mennesker med udadreagerende adfærd.  

Tryghed og Støtte

Det er her Pædagogisk Sikkerhed® kommer ind og tilbyder en ny forståelse, med henblik på at komme de borgere til undsætning, der kalder på tryghed og støtte til at være i verden, med lige netop deres adfærd.  

Pædagogisk Sikkerhed gør medarbejderne til deres egen-, deres kollegers og borgernes livvagt, således det er muligt at udføre deres profession uden deres egen eksistens bringes i fare. Pædagogisk Sikkerhed® går hånd i hånd og bygger på det samme menneskesyn som LA2, Selvbestemmelses teorien, arousalbevidst pædagogik, Recovery orienteret tilgange, Affektiv neuropædagogisk udviklingspsykologi, belastnings psykologi, positiv psykologi, psykologisk tryghed, og den nyeste hjerneforskning. Med andre ord er Pædagogisk sikkerhed® en humanistisk grundforståelse af hvordan man som professionsudannet menneske, kan arbejde med og for mennesker, med sin egen eksistens i behold -gennem hele arbejdslivet. 

 

Vil du høre mere?

For mere information om Pædagogisk Sikkerhed®,
eller vores kurser – kontakt os allerede i dag på

71 99 37 75
Vi sidder klar til at hjælpe.
KURSUS – 1/2 dag

Introkursus / boosterforløb i pædagogisk sikkerhed®

Kurset er opbygget af en teoretisk og praktisk delt, og findes i 4 udgaver:

  1. Social og sundhedsområdet, herunder demens 
  2. Socialpsykiatrien og psykiatrien, herunder domsanbragte 
  3. Voksen Handicap 
  4. Børne og unge området
Teori møder praktik

Kurset består af både en teoretisk del, og en praktisk del, hvor kursisterne får en grundlæggende viden om hvordan der kan navigeres sikkert igennem en konflikt med Pædagogisk Sikkerhed®, som effektivt redskab til at afvikle konflikter generelt. 

Herudover bliver kursisterne introduceret til Skånsom Nødværge®, der består af fire nøje udvalgte frigørelsesgreb, der kombineret med mindsettet fra Pædagogisk Sikkerhed®, giver deltagerne mulighed for at få erfaringen med at frigøre sig hvis de bliver holdt fast -i forbindelse med en konfliktsituation.  

Klik her – for at se særtilbud

 

Intro/Booster Forløb

Det praktiske:

Kurset er af 2½ times varighed.  

Det er en grundlæggende introduktion til Pædagogisk Sikkerhed® samt S.T.O.P.s pædagogiske tilgang. 

Forløbet består af en kort teoretisk del og en kort fysisk del. Mindsettet bag Pædagogisk sikkerhed® gennemgås teoretisk. Derefter demonstreres det via små fysiske øvelser i skånsomt nødværge.  

Kurset er tænkt som en introduktion. Det kan således ikke forventes at blive automatiseret hos den enkelte deltager.  

OBS: En gang årligt er kurset anbefaleseværdigt som booster kursus for tidligere kursister af nedenstående kurser. 

Antal deltager: Ubegrænset 

KURSUS – 1 dag

Heldagskursus i Pædagogisk Sikkerhed®

På vores Heldagskursus, vil kursisterne blive præsenteret for en uddybende gennemgang af Pædagogisk Sikkerhed® som arbejdstilgang.

Det består af en udvidet teoretisk del og en udvidet fysisk del med Skånsom Nødværge®.  

Den teoretiske del gennemgår de pædagogiske værktøjer og den teori som Pædagogisk Sikkerhed® er funderet på.

I den fysiske del indgår flere øvelser, hvor I får mulighed for at prøve Pædagogisk Sikkerhed® af i praksis, idet det er er hensigten at få Pædagogisk Sikkerhed® ind i hverdagen på arbejdspladsen.
Heldagskurset anbefales især til personale, ledelse og pårørende med forekomst af følelsesmæssige høje krav i det daglige arbejde.
 

Heldagskursus i Pædagogisk Sikkerhed®

Det praktiske

Kurset er af 6 timers varighed.  

Her vil Pædagogisk Sikkerhed® som arbejdstilgang blive uddybet og præsenteret indgående. 

Det består af en udvidet teoretisk del og en udvidet fysisk del med skånsomt nødværge.  

Den teoretiske del gennemgår de pædagogiske værktøjer og den teori som Pædagogisk Sikkerhed® er funderet på;  

Livvagtens mindset, Arousalbevidst tanke- og tilgang, Konfliktrekanten, Hjerneforskning, Neuro-affektiv udviklingspsykologi, Selvbestemmelses teorien (SBT), og Belastningspsykologi.  

I den fysiske del indgår flere øvelser, hvor I får mulighed for at prøve Pædagogisk Sikkerhed® af i praksis, idet det er er hensigten at få Pædagogisk Sikkerhed® ind i hverdagen på arbejdspladsen. Heldagskurset anbefales til personale, ledelse og pårørende med forekomst af følelsesmæssige høje krav i det daglige arbejde. 

Antal deltagere max. 20. 

KURSUS – 2 dage

2-dages kursus
– Det fagspecifikke kursus i Pædagogisk Sikkerhed®

Ved booking af to dages kursus i Pædagogisk Sikkerhed® opnås en velkvalificeret og grundig indføring i S.T.O.P.´s mindset. 

Første dag tager udgangspunkt i ovenstående heldagskursus – mens vi på 2. dagen fokuserer på at give personalet de rette handlekompetencer inden for Pædagogisk Sikkerhed®

Dette gøres bl.a. gennem rollespil, “hands-on” praksis og træning.

2 – dages KURSUS i Pædagogisk Sikkerhed®

Det praktiske

Kurset er 2 dage á 6 timers varighed.

Ved booking af to dages kursus i Pædagogisk Sikkerhed© opnås en velkvalificeret og grundig indføring i S.T.O.P.´s mindset.

Første dag tager udgangspunkt i ovenstående heldagskursus. (Se ovenstående)

Anden dagen giver jer præcis den handlekompetence der skal til for at Pædagogisk Sikkerhed® bliver en del af jeres daglige praksis.

Vi kobler det lærte til jeres borgergruppe og hverdag gennem rollespil, hvor I selv medbringer case materiale. På 2. dagen har vi en dag med ”hands on” praksis og træning. Således arbejdes der praksisnært med at få forankret Pædagogisk Sikkerhed® i jeres hverdag.

Antal deltagere max. 20

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.