Scroll Top

tryghed for borger og personale

SKÆRMNING

Ekspertise i personcentreret omsorg og pædagogik

Hos S.T.O.P. specialiserer vi os i skærmningsindsatser inden for diverse kritiske områder som demens, børn og unge, handicap, social og psykiatri. Når vi nævner skærmning, refererer vi primært til pædagogisk skærmning i 99% af tilfældene, et felt hvor vores ekspertise skinner igennem. Vores unikke tilgang til skærmning er rodfæstet i vores kerneværdier, som omfatter autonomi, mestring og metode, forebyggelse og rehabilitering, din tryghed, konflikthåndtering samt pædagogisk samarbejde.

Pædagogisk Sikkerhed® er vores fundament

Pædagogisk Sikkerhed® er en tilgang, skabt for at navigere og tackle de udfordringer, der er forbundet med at arbejde med borgere, som udviser udadreagerende adfærd og andre komplekse udfordringer. Dette koncept er udformet af S.T.O.P., og udgør grundlaget for alle vores initiativer.

Essensen i denne tilgang er at forene faglig kompetence med en humanistisk forståelse, inspireret af livvagtens kapacitet for vedvarende opmærksomhed og forudseenhed. Det udstyrer medarbejderne med evnerne til at bevare roen, føle sig sikre og agere professionelt, selv i pressede situationer, samtidig med at de er i stand til at yde den nødvendige støtte og tryghed til borgere.

Endvidere lægger Pædagogisk Sikkerhed® vægt på, at medarbejderne har kendskab til og forståelse for deres egne reaktioner og emotionelle grænser. Ved at have indsigt i egne ubevidste reaktionsmønstre, er medarbejderne bedre rustet til at håndtere stressende situationer og sikre, at deres professionelle integritet opretholdes.

Konceptet bringer også frem, hvor essentiel den psykologiske tryghed er, både for medarbejderne selv og for kvaliteten af den hjælp, de tilbyder til borgere. Ved at operere under Pædagogisk Sikkerhed® kan institutioner sikre en højere grad af trivsel, fastholdelse og faglig udvikling blandt personale, hvilket på sin side kan facilitere rekrutteringsprocessen, da medarbejderne bliver bedre forberedt til at tackle komplekse udfordringer.

I det store hele er Pædagogisk Sikkerhed® en helhedsorienteret tilgang, der sigter mod at sikre både borgernes og medarbejdernes trivsel og sikkerhed, samtidig med at det fremmer professionel vækst og udvikling.

Autonomi i Fokus

Vi er dedikerede til at fremme borgernes selvstændighed gennem individuelt tilpassede og målrettede skærmningsindsatser. Uanset om det er at skabe ro for en borger med demens, støtte et skolebarn med at opbygge positive relationer, eller tilbyde langsigtet misbrugsbehandling, arbejder vi hånd i hånd med borgeren for at fremme en mere selvstændig og berigende hverdag.

Mestring & Metode

Vores skærmningstilgang er karakteriseret ved praktisk pædagogisk støtte, skræddersyet til borgerens individuelle ressourcer og behov. Vi samarbejder med borgeren for at identificere og tackle hverdagens udfordringer, og anvender mestringsskemaer i en åben dialog for at forebygge voldsomme og ukonstruktive episoder.

Forebyggende og Rehabiliterende Skærmning

Vores teams er specialiserede i metoder og strategier til håndtering af eskalerende konflikter, med en forebyggende og rehabiliterende skærmningstilgang. Vi er grundlæggere af Pædagogisk Sikkerhed®, som er vores fundament, og bruger evidensbaserede metoder som LA2, KRAP og Trafiklysmodellen for at sikre inddragelse af både borger og personale i processen.

Din Tryghed

Vores primære mål er at udruste personalet med nødvendige redskaber og metoder, så de kan navigere udfordringerne selv uden bistand fra S.T.O.P., selv når vi ikke længere er til stede.

Konflikthåndtering

Vi tager udgangspunkt i borgerens eksisterende plan for konflikthåndtering, og anvender værktøjer som BVC eller Trafiklysmodellen for at sikre ensartethed og de bedste muligheder for analyse og forebyggelse.

Pædagogisk Samarbejde

Vi etablerer et samarbejdsbaseret miljø, hvor alle føler sig trygge, selv i svære konfliktsituationer. Vores personale sikrer, at borgeren føler sig tryg, set og hørt på et ligeværdigt niveau i den pædagogiske skærmningsindsats.

S.T.O.P. er din partner i skærmning med en helhedsorienteret og personcentreret tilgang, der sikrer kvalitet, tryghed og respekt i vores pædagogiske skærmningsopgaver. Kontakt os for at lære mere om vores tilgang og hvordan vi kan støtte dig i skærmningsprocessen inden for demens, børn og unge, handicap, social og psykiatri.

Klik her – for at komme til vores  forside

Mission

ALLE har ret til en tryg hverdag.

Vores mission gennemsyrer organisationen fra direktionen over Faglige Ledere og medarbejdere til borgere. Vi faciliterer tryghed i opgaverne. Det giver sikkerhed for både dig dit personale samt dem du skal hjælpe.

Vision

ALLE har ret til positiv fremtid.

Vores vision er at skabe en tryg og positiv fremtid i praksis. Synergien imellem faglighed og sikkerhed skaber den omsorg, vi gerne vil give både dig, dit personale samt dem du skal hjælpe.

hvorfor
PÆDAGOGISK SIKKERHED®

Pædagogisk Sikkerhed® er et koncept, der er designet til at adressere og håndtere udfordringerne ved at arbejde med borgere, der udviser udadreagerende adfærd og andre komplekse udfordringer.

Kernen i Pædagogisk Sikkerhed®

Kernen i konceptet er at kombinere faglig dygtighed med en humanistisk forståelse, inspireret af livvagtens evne til konstant opmærksomhed og forudseenhed. Det giver medarbejderne redskaberne til at forblive rolige, trygge og professionelle, selv under pres, samtidig med at de kan tilbyde borgere den nødvendige støtte og tryghed.

Ydermere understreger Pædagogisk Sikkerhed® vigtigheden af at medarbejderne kender og forstår deres egne reaktioner og følelsesmæssige grænser. Ved at være bevidst om egne ubevidste reaktionsmønstre kan medarbejderne bedre håndtere stressende situationer og sikre, at deres professionelle integritet bevares.

Psykologisk Tryghed

Konceptet fremhæver også, hvor vigtigt den psykologiske tryghed er, både for medarbejderne selv og for kvaliteten af den bistand, de yder til borgere. Ved at arbejde under Pædagogisk Sikkerhed® kan institutioner sikre en højere grad af trivsel, fastholdelse og faglig udvikling blandt personalet, hvilket igen kan lette rekrutteringsprocessen, da medarbejderne bliver bedre rustet til at tackle komplekse udfordringer.

Sammenfattende er Pædagogisk Sikkerhed® en holistisk tilgang, der fokuserer på at sikre både borgernes og medarbejdernes trivsel og sikkerhed, samtidig med at det fremmer professionel vækst og udvikling.

 

Ønsker du at høre mere, eller at bestille en indsats? Udfyld da venligst nedenstående skema, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.