Scroll Top

Kurser

VOLDSFOREBYGGELSE

FÅ NYE KOMPETENCER

Pædagogisk
Sikkerhed®

Konflikthåndtering

Skånsom
Nødværge®

Nænsom
Magtanvendelse®

Vi skaber tryghed for borger og personale

Pædagogisk Sikkerhed® – Vores Fundament

Pædagogisk Sikkerhed® er fundamentet i alle vores kurser, som er designet til social- og sundhedsområdet, i en gennemprøvet konflikt og sikkerhedsstrategi fra mindsettet om:  

   “Det er ikke muligt at hjælpe borgeren, hvis medarbejderen selv står i kviksand til midt på lårene”  

Pædagogisk Sikkerhed® er det grundlæggende fundament der gør at personalet kan arbejde inden for arbejdsområder med følelsesmæssige høje krav i arbejdet og komme sikkert hjem hver dag. Pædagogiske Sikkerhed® har samme humanistiske menneskesyn som eksempelvis LA2, KRAP, Mentalisering, Recovery og Åben dialog m.m. og de går derfor hånd i hånd. 

(Klik her – for at læse mere om S.T.O.P. og Pædagogisk Sikkerhed® – åbner ny side)

Klik her – for at scolle ned på siden og se forslag til kurser i Pædagogisk Sikkerhed®.

Styrkelse af den forebyggende indsats

Pædagogisk Sikkerhed® styrker den kommunale forebyggelsesindsats og griber de fysiske og mentale problemer i hverdagen før de vokser sig store. Så enkelt kan det siges. Det er til alle, som gerne vil håndtere og forebygge konflikter på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde og kan bruges både borgerrettet, i personalegruppen og på ledelsesgangen til supervision.

Pædagogisk Sikkerhed® bygger på livvagtens etiske principper og pædagogens humanistiske grundlag, der tilsammen lægger vægt på retten til selvbestemmelse og respektfuld behandling uanset alder og diagnose. Det er en praktisk tilgang, der styrker konflikthåndtering til de sværeste konflikter omkring vold, trusler om vold og personfarlig adfærd.

Konflikthåndtering med Michael Neigaard, fra forebyggelse til voldsom konflikt.

Udadreagerende adfærd

Mange borgere har en historie med sig med udadreagerende adfærd siden den tidlige barndom. Oftest er der også flytninger eller skift med i bagagen. Begrænsede muligheder for selvbestemmelse qua boligformens rammer og dét at skulle indordne under skiftende personale har måske også givet udfordringer. Pædagogisk Sikkerhed® giver tydeligt definerede pejlemærker bl.a. via Konflikttrekanten® når der opstår konflikter.

Vi tilbyder muligheder til borgeren i enkle og smidige rammer. Når adfærdssituationen bliver svær at tackle og udfordringer bliver til problemer, ligger der en pædagogisk gevinst i at tænke Pædagogisk Sikkerhed® ind i arbejdet. Dét vi, som professionelle, tilbyder er omsorg og støtte i hverdagen uden brug af negationer og komplicerede opdragelsesbegreber. Dermed kan vi enten forebygge, bremse eller nedtone konflikters opståen.

Hvis vi, som professionelle, skal nå længere ind i fremtiden, og modvirke den afmagt, der så let kan opstå i forsøget på at yde støtte kræver det, vi samskaber en entydig og positiv konflikthåndtering. Med et kursus i Pædagogisk Sikkerhed® kan der skabes varige forandringer for den enkelte.

Kurser til leder- og personalegrupper

For at styrke det faste personale på institutioner og bosteder, tilbyder vi hos S.T.O.P. også kurser i Pædagogisk Sikkerhed®. Kurset giver personalet en introduktion til hvordan de selv kan arbejde mere forebyggende i deres hverdag, samtidig med at der er højt fokus på, hvordan de kan passe på sig selv, på borgerne og på kollegaer. Med et kursus i Pædagogisk Sikkerhed®, er du med til at sikre at dit personale selv bliver i stand til at kunne varetage de komplekse opgaver.

Forespørg på kursus og priser

Alle vores kurser er udviklet fra praksis og med personalet i fokus – så man står solidt, når man skal hjælpe borgerne.

Vi underviser i at passe på sig selv, stadig med fokus på omsorg og tryghed for borgeren. Personalet skal sikkert hjem, hver dag og borgeren skal trives og have tryghed. Klik for at læse mere om vores kurser.

Vi skaber tryghed for borger og personale

Kort om vores KURSER

Konflikthåndtering

S.T.O.P. skiller sig ud i konflikthåndteringslandskabet med sin unikke tilgang, der integrerer konflikttrekanten som et centralt element. Denne model, essentiel for at forstå og navigere i konflikter, styrker vores metoder ved at tilbyde klare strategier for at deeskalere udadreagerende adfærd effektivt og medfølende. Ved at fokusere på relationer, kommunikation og sikkerhed, skaber S.T.O.P. en dybdegående forståelse for, hvordan konflikter opstår, og hvordan de kan løses. 

Kunden har altid ret!

Denne tilgang understreger vigtigheden af at se situationen fra flere vinkler, hvilket muliggør en mere nuanceret og tilpasset intervention. Konflikttrekanten tjener som et værktøj til at identificere de underliggende årsager til en konflikt og tilbyder samtidig praktiske løsninger. S.T.O.P.s dedikation til at integrere denne model sikrer, at personale ikke blot lærer at håndtere konflikter, men også at forebygge dem, hvilket resulterer i tryggere og mere støttende miljøer for både borgere og medarbejdere.

Konflikttrekanten udviklet af Michael Neigaard.

Forebyggelse kommer først

S.T.O.P.s konflikthåndteringsstrategi er fundamentalt bygget på forebyggelse. Vores tilgang fokuserer på tidlig indsats og forståelse for at undgå eskalering af konflikter.

Det handler om at være opmærksom på tegnene og at trække sig tilbage i tide, før situationen bliver voldelig. At mestre kunsten at vige tilbage, når det er nødvendigt, er nøglen til at sikre tryghed for alle parter

Nænsom Magtanvendelse®

Nænsom magtanvendelse® er et tilkøb til kurset i Pædagogisk Sikkerhed®. Årsagen er simpel. Vi udøver som udgangspunkt ikke magt overfor det menneske, vi arbejder for. Men i ganske særlige situationer kan det være nødvendigt at udøve magt for at opfylde omsorgspligten.

Mange har et godt samarbejde med det sociale tilsyn omkring forebyggelse af magtanvendelser. Men området er et kapitel for sig.

I S.T.O.P mener vi at Pædagogisk Sikkerhed® er en forbyggende faktor, og derfor også et fundament forebyggelsen bygger ovenpå, når vi underviser i Nænsom magtanvendelse®.

Hvis der udøves magt, skal det foregå i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området. Hvis der udøves magt overfor børn og unge er det Voksenansvarsloven under Social og Boligministeriet. Hvis det drejer sig om voksne, er det Serviceloven, der ligger under Socialstyrelsen, der skal handles i overensstemmelse med.

Undervisning i konflikthåndtering til folkeskolelærer.

Derfor er en magtanvendelse ikke bare lige noget der kan undervises i på 30 minutter. I S.T.O.P. demonstreres gerne den fysiske teknik som vi kalder for Nænsom magtanvendelse® i forbindelse med vores introduktionskursus i Pædagogisk Sikkerhed®.

Vi understreger og opfordrer dog på det kraftigste, at såfremt jeres organisation ikke har en strategi for hvordan I arbejder forebyggende med magtanvendelser i praksis, vil vi gerne tilbyde Jer et individuelt tilrettelagt forløb, med udgangspunkt i hvor langt i er i jeres proces.

Ofte vil det give mening og kigge på hele processen i forhold til en magtanvendelse – før, under og efter.

Punkter til en dag om magtanvendelser kunne se sådan ud:

  • Forebyggelse.
  • Gennemgang af lovgivning på jeres område.
  • Hvad gør man med en magtanvendelsesrapport?
  • Formålet med rapporten og dens vej igennem systemet.
  • Hvordan udføres nænsom magtanvendelse? (Fysisk træning)
  • Hvem gør hvad i egen organisation, i forbindelse med en magtanvendelse?

Skånsom Nødværge®

Michael Neigaard grundlagde firmaet S.T.O.P. i 2005, og begyndte samtidig med at anvende livvagtens teknikker for selvforsvar, Krav Maga og systemet SPEAR. Nødværgeteknikkerne Michael Neigaard og S.T.O.P. kaldte Skånsom nødværge® var udvalgt ud fra mange års erfaringer med greb og bevægelser, hvor disse virkede bedst i svære konfliktsituationer.

Kort og godt, Skånsom nødværge® er designet til at hjælpe dig, stor som lille, til at slippe ud af faretruende situationer og ud i sikkerhed.

Mennesket før adfærden

S.T.O.P.s´ hypotese er, at ingen mennesker er født onde. Derfor ønsker ingen at skade sig selv, andre eller deres omgivelser. Hverken personale, andre mennesker eller sig selv. Når det så alligevel sker, at et menneske reagerer voldsomt mod sine omgivelser og medmennesker, betragter vi i S.T.O.P. det altid som et udtryk, for manglende evne i situationen til at handle anderledes. Med andre ord ser vi altid mennesket før adfærden.

Michael Neigaard viser en frigørelses teknik i nødværge.

Fysiske og Mentale teknikker

S.T.O.P. har udvalgt fire frigørelsesgreb og et mindset om, altid at have den grønne sti (flugtvej) visualiseret, før mødet med mennesket i arousal. Valg af greb og teknikker samarbejder med menneskets naturlige reaktioner når det oplever farer. Det er nøje udvalgte greb og teknikker, der gør det muligt at holde hovedet klart, hvilket er en forudsætning for at kunne iværksætte en frigørelse.

Skånsom nødværge® er en integreret del af Pædagogisk Sikkerhed® da det giver mennesker, der arbejder med mennesker selvværd. Selvværd, der gør at de ikke bare kan passe på sig selv, men altid er i stand til at passe på de mennesker de arbejder for.

Pædagogisk Sikkerhed®

Pædagogisk Sikkerhed® er en innovativ tilgang, der kombinerer livvagtens sikkerhedsprincipper med socialpædagogiske metoder for at skabe tryghed og fremme udvikling hos både personale og borgere inden for social- og sundhedssektoren.

Denne metode sikrer en balanceret håndtering af udfordrende adfærd, understøtter trivsel, og styrker relationer, alt imens den opretholder et sikkert miljø for alle.

Forside - Michael Neigaard er grundlægger af Pædagogisk Sikkerhed og S.T.O.P.

Find det kursus der passer til jeres behov

Kurser i Pædagogisk Sikkerhed®

01.
Intro/Booster forløb

Med et Introkursus i Pædagogisk Sikkerhed®, bliver kursisterne introduceret til, hvilke kompetencer der skal tilegnes for at kunne implemetere Pædagogisk Sikkerhed® som en del af sin faglighed.

Kursisterne får en grundlæggende viden om hvordan der kan navigeres sikkert igennem en konflikt med Pædagogisk Sikkerhed®, som effektivt redskab til at afvikle konflikter generelt.

02.
Heldagskursus

Med et heldagskursus i Pædagogisk Sikkerhed®, bliver I klædt på til at kunne arbejde med Pædagogisk Sikkerhed® i praksis. Kurset giver personalet mulighed for at tilegne sig erfaring og kompetencer, der samtidig vil give personalegruppen et fælles sprog og metode til konfliktløsning.

Det giver den enkelte tryghed og selvtillid til at kunne være sin egne, kollegernes og borgernes livvagt.

03.
2-dags kursus

1. dagen giver personalet mulighed for at tilegne sig erfaring og kompetencer til at anvende Pædagogisk Sikkerhed® i praksis, samt et fælles sprog og metode til konfliktløsning til personalegruppen.

2. dagen giver mulighed for at få gennem arbejdet eventuelle konflikter, der ligger og ulmer og derved påvirker arbejdsmiljøet og trivslen. Det giver den enkelte tryghed og selvtillid til at kunne være sin egne, kollegaernes og borgernes livvagt.

Vi har afholdt masterclass for topledelse og indehavere af private botilbud – Klik her for at læse mere om vores masterclass

Klik her – for at se uddybende kursusside om Pædagogisk Sikkerhed

Tryghedsskabende undervisning

VORES UNDERVISERE

Iben Beltoft profilbillede
Iben Beltoft
Leder for Undervisningsafdelingen

“Det kan godt være at Pædagogisk Sikkerhed sætter personalet først, men kun ud fra det faktum at –“ingen personale kan hjælpe en borger op, hvis personalet selv står i quicksand til knæene” Når personalet trives – trives borgene også”

“Når jeg lægger hovedet på puden for sidste gang, så drømmer jeg om at Pædagogisk Sikkerhed®
er kommet ind på uddannelsesinstitutionerne, så borgere med udadrettet adfærd, kan få samme hjælp, som borgere uden udadrettet adfærd.”

STOP-web - Fotograf_Per_Bille-20221216DSC03061
MICHAEL NEIGAARD
Grundlægger og Direktør

Hvad fortæller vores kursister?

Jammerbugt kommune
Morten Iversen NY
Bofællesskabet Solkrogen - Jammerbugt kommune
Leder

S.T.O.P.s tilbud om undervisning i Pædagogisk Sikkerhed® kan klart anbefales og især Iben som underviser. Iben formåede at sætte positiv spot på emnet og fik formidlet viden og praktiske øvelser, så alle forstod budskabet. Medarbejderne har fået fokus på emnet og vigtigheden i at ”træne” det sammen løbende. Iben som underviser formodede at tilpasse undervisningen til det konkrete behov der opstod på dagen.

Det er især de praktiske øvelser der efterfølgende er blevet talt om, i blandt personalegruppen. Der tales også lidt om vigtigheden i at samarbejde og hvordan kommunikation er vigtig både før, under og efter en konflikt.

For mig som leder, var kurset også en meget positiv oplevelse. Der spørges meget ind til hvad og hvorfor, således det kan blive målrettet det konkrete behov.

STOP Cirkel mand_hjerte 2017
Jette Marie Nissen
Plejecenter Enghaven
Centerleder

Jeg kan bestemt anbefale at man benytter sig af S.T.O.P.’s tilbud om undervisning i Pædagogisk Sikkerhed ® Undervisningen har en god kombination af teori og praksis, med en faglig kompetent underviser, der fremstod både tillidsfuld og troværdig. Derudover var der en god tidsstyring i forhold til oplæg og pauser.

Personalet har været glade for de praktiske øvelser de modtog på kurset, og især delen omkring hvordan hjernen fungerer i forhold til stressmekanismen. Vi kunne dog godt have brugt mindre teori om demens, idet personalet var fra demensenheden og de fleste er efteruddannet i demens, Neuropædagogik osv.

Alt i alt, har vi oplevet et super godt samarbejdet med S.T.O.P. Det er har været Godt, hurtigt og professionelt.

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.