Scroll Top

Skånsom Nødværge

NØDVÆRGE

Få trygheden tilbage

SKÅNSOM NØDVÆRGE

Hvad gør vores kursus i Skånsom Nødværge unikt?

Udviklet fra egen praksis: Vi har udviklet vores teknikker baseret på erfaringer og praksis inden for S.T.O.P., hvilket sikrer at de er realistiske og direkte anvendelige i hverdagen.
Udviklet fra egen praksis: Vi har udviklet vores teknikker baseret på erfaringer og praksis inden for S.T.O.P., hvilket sikrer at de er realistiske og direkte anvendelige i hverdagen.

Velegnet for alle: Uanset din størrelse, styrke eller erfaring, er vores teknikker designet til at være effektive for alle. Vi fokuserer på brugen af naturlige bevægelser og styrker, hvilket gør det muligt for enhver at anvende dem effektivt.

Enkle og effektive teknikker: Vi ved, at det i pressede situationer kan være svært at huske komplekse teknikker. Derfor har vi begrænset vores kursus til nogle få, men meget effektive teknikker, som let kan huskes og anvendes, selv uden daglig træning.

Kort og intensivt kursus: Vores kursus varer 2-3 timer, hvilket gør det let at passe ind i en travl hverdag. På denne korte tid sikrer vi, at du går fra kurset med konkrete, brugbare færdigheder i nødværge.

Opnå tryghed og sikkerhed i dit arbejde

Ved at deltage i vores Skånsom Nødværge kursus, investerer du ikke kun i din personlige sikkerhed, men også i din evne til at skabe et tryggere arbejdsmiljø. Uanset din rolle inden for social- og sundhedssektoren, vil du finde vores kursus værdifuldt og berigende.

Michael Neigaard viser en frigørelses teknik i nødværge.

Nødværge er en lovligt anerkendt handling, hvor en person forsvarer sig selv eller andre mod en umiddelbar og ulovlig voldelig trussel. I dansk lovgivning, som beskrevet i Straffelovens § 13, er nødværge tilladt, når det er nødvendigt for at afværge et angreb. Det centrale element i nødværge er proportionaliteten mellem truslen og reaktionen. Det vil sige, at man må bruge nødvendig kraft, men ikke mere end hvad der er påkrævet for at stoppe angrebet.

Frigørelse er en vital del af nødværge. Det indebærer at man frigør sig fra en angribers greb eller kontrol på en måde, der neutraliserer truslen, men uden at overstige grænserne for proportional forsvar. Denne handling skal være umiddelbar og direkte relateret til truslen og må ikke udvikle sig til en gengældelsesakt. Således sikrer frigørelse, at nødværge forbliver inden for lovens rammer, og understøtter retten til selvforsvar på en sikker og lovlig måde.

Tilbud på et kursus i skånsom nødværge?

Vores kurser er udviklet fra praksis og med det for øje, at vi alle er forskelllige – men vi skal alle kunne passe på os selv og borgerne.

Vigtigt at vide om nødværge og nødret

Lovgivning om Nødværge og Nødret

Nødværge og nødret er juridiske begreber reguleret i straffeloven, og det er afgørende at forstå grænserne for, hvad der er tilladt. Nødværge handler om retten til selvforsvar og forsvar af andre under et angreb. Det er vigtigt at vide, at nødværge kun er lovligt, når det sker i direkte forbindelse med et uberettiget angreb, og reaktionen skal være nødvendig og proportionel. Dette betyder, at man må forsvare sig selv og andre, men kun med den nødvendige kraft og ikke mere.

Klik her – for at læse om straffeloven, hvor nødværge hører under

Nødret

Nødret, derimod, omhandler situationer, hvor en person bryder loven for at undgå en større skade eller fare. Denne handling er tilladt, når skaden eller faren er betydelig og umiddelbart forestående, og der ikke findes andre muligheder for at undgå situationen.
Nødret kan også være relevant i sundhedssektoren. Eksempelvis kan en sundhedsprofessionel bryde trafiklovgivningen (køre over for rødt lys) under transport af en kritisk syg patient, hvis det er nødvendigt for at redde patientens liv.

Anvendelse på Social- og Sundhedsområdet

På social- og sundhedsområdet kan medarbejdere støde på udfordrende adfærd, der kan kræve brug af nødværge. For eksempel, hvis en patient eller klient bliver voldelig, kan det være nødvendigt at anvende nødværge for at beskytte sig selv eller andre. Det er dog kritisk, at ethvert indgreb overholder de juridiske grænser for proportionalitet og nødvendighed.

Lovpligtige Kursus i Nødværge?

Der er i Danmark ikke en generel lovpligtig krav om, at medarbejdere på social- og sundhedsområdet skal have gennemgået et kursus i nødværge. Dog kan det være en god praksis, især i miljøer, hvor der er en forøget risiko for voldelige hændelser. Sådanne kurser kan hjælpe medarbejdere med at forstå deres rettigheder og forpligtelser samt at håndtere potentielt farlige situationer på en sikker og juridisk forsvarlig måde.

KURSUS I KONFLIKTHÅNDTERING?

Vi er specialister i at forebygge udadreagerende adfærd, ved hjælp af vores konflikthåndtering og skånsom nødværge.

Vi underviser i at passe på sig selv, stadig med fokus på omsorg og tryghed for borgeren. Personalet skal sikkert hjem, hver dag og borgeren skal trives og have tryghed. Klik for at læse mere om vores kurser.

Hvad er nødværge?

Nødværge: En Fundamental Forståelse

Nødværge er en væsentlig rettighed, især i social- og sundhedssektoren. Denne ret giver medarbejdere mulighed for at beskytte sig selv og andre, når de konfronteres med umiddelbar fare. Forståelsen af nødværge er kritisk, da den hjælper med at sikre sikkerheden for både personalet og borgere.

Nødværge i Praksis: Håndtering af Udfordrende Adfærd

I praksis involverer nødværge ofte håndtering af udfordrende adfærd hos borgere. Her er det afgørende, at personalet kender til teknikker og metoder, der kan anvendes i farlige situationer. Det er vigtigt, at nødværge anvendes ansvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Pædagogisk Sikkerhed® og Nødværge

S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® tilbyder metoder og strategier til at håndtere situationer, hvor nødværge kan blive nødvendig. Dette inkluderer både fysisk og psykologisk forberedelse, såvel som efteruddannelse og certificering i konflikthåndtering. Vores tilgang sikrer, at personalet kan handle effektivt og lovligt i situationer, der kræver nødværge.

Forebyggelse og Uddannelse: Nøglen til Sikker Nødværge

Forebyggelse er lige så vigtig som selve handlingen. At uddanne medarbejderne i konflikthåndtering og deeskaleringsteknikker er essentielt for at minimere behovet for fysisk nødværge. Gennem forebyggelse og uddannelse styrker vi medarbejdernes evne til at håndtere udfordrende situationer på en sikker og effektiv måde.

Konklusion: Sikkerhed og Respekt i Anvendelsen af Nødværge

Nødværge er en vital del af arbejdet i social- og sundhedssektoren. Med den rette uddannelse og forståelse, kan medarbejderne sikre både deres egen og borgernes sikkerhed. Hos S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® prioriterer vi sikker og respektfuld håndtering af alle situationer, hvor nødværge kan komme i spil.

VIDEN OM S.T.O.P – PÆDAGOGISK SIKKERHED®

S.T.O.P. – pædagogisk Sikkerhed® er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2005.

Dengang var ydelsen udelukkende personsikkerhed, men efterspørgsel på trivsel, voldsforebyggelse og sikkerhed, på Social- & Sundhedsområdet, betød et skifte. Klik på knappen for mere information.

Mission

ALLE har ret til en tryg hverdag.

Vores mission gennemsyrer organisationen fra direktionen over Faglige Ledere og medarbejdere til borgere. Vi faciliterer tryghed i opgaverne. Det giver sikkerhed for både dig dit personale samt dem du skal hjælpe.

Vision

ALLE har ret til positiv fremtid.

Vores vision er at skabe en tryg og positiv fremtid i praksis. Synergien imellem faglighed og sikkerhed skaber den omsorg, vi gerne vil give både dig, dit personale samt dem du skal hjælpe.

Ønsker du at hører mere om et kursus i skånsom nødværge?

Udfyld gerne nedenstående skema, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

FAQ – ofte stillede spørgsmål til skånsom nødværge

Hvad er nødret?

Nødret er en juridisk betingelse, hvor en handling, der ellers ville være strafbar, ikke straffes, forudsat at handlingen er nødvendig for at afværge en truende skade på person eller ejendom. Det er vigtigt, at lovovertredelsen (nødretshandlingen) anses for at være af forholdsvis underordnet betydning sammenlignet med den skade, man søger at forhindre​​.

Hvordan adskiller nødværge sig fra nødret?

Nødværge adskiller sig fra nødret ved, at nødværge specifikt handler om selvforsvar mod umiddelbare angreb, mens nødret refererer til situationer, hvor en person bryder loven for at undgå en større skade eller fare, og hvor ingen anden rimelig løsningsmulighed er til stede.

Hvem må anvende nødværge?

Nødværge må anvendes af enhver person, der står over for en umiddelbar og ulovlig trussel mod deres personlige sikkerhed eller velfærd. Dette omfatter situationer, hvor en person forsvares mod angreb fra en anden person eller gruppe. Det er vigtigt, at den kraft, der anvendes i selvforsvar, er proportional med truslens alvor og nødvendig for at afværge angrebet.

Hvornår kom nødværge med i loven?

Nødværge blev juridisk anerkendt i Danmark gennem Straffelovens § 13. Denne bestemmelse er en central del af dansk ret og fastslår, at handlinger udført i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb​​.

Hvordan skal man forholde sig, hvis der er udadreagerende adfærd i konflikter?

I tilfælde af udadreagerende adfærd i konflikter, er det vigtigt at forholde sig roligt og forsøge at deeskalere situationen. Anvendelse af nødværge bør være en sidste udvej, og kun når der er umiddelbar fare for ens personlige sikkerhed. Det er afgørende at bruge den mindst mulige kraft for at forsvare sig og søge at undgå fysisk konfrontation, hvis det er muligt.

Kan nødværge retfærdiggøre brugen af dødelig kraft?

Nødværge kan i visse situationer retfærdiggøre brugen af dødelig kraft, men kun hvis det er strengt nødvendigt for at forsvare sig mod et umiddelbart livstruende angreb. Det er vigtigt at huske, at brugen af dødelig kraft skal være proportional med truslen og kun anvendes som en absolut sidste udvej.

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.