Scroll Top

KONFLIKTHÅNDTERING

Nye kompetencer med Pædagogisk Sikkerhed

Få tryghed i voldsomme konflikter

 skole og Uddannelse

Konflikthåndtering

psykiatri og social

Konflikthåndtering

demens

Konflikthåndtering

Står I med konflikter af voldsom karakter?

Vælg S.T.O.P. som leverandør af jeres kursus i konflikthåndtering, hvis I ønsker at være klædt på til alle typer konflikter. Med vores kursus i konflikthåndtering, opnår I ikke blot en dybere forståelse af konflikthåndtering, men også en respektfuld tilgang til både borgeren og dig selv!

Personlige Konfliktstrategier: Forstå Din Natur

Opdag de konfliktstrategier, du er født med. Denne indsigt er afgørende for at navigere effektivt i konflikter og bevare din egen indre ro i stormen.

Konflikttrekanten: Et Nøgleværktøj

Bliv introduceret til vores unikke konflikttrekant. Dette redskab er designet til at hjælpe dig igennem selv de mest intense konflikter, hvor du mister fodfæste og hjernen gør knuder.

INGEN Konflikttrappe i vores konflikthåndtering

Vi fokuserer ikke på konflikttrappen, da denne forudsætter ligeværdige parter i konflikten. I realiteten, står vi som lønmodtager når vi varetager konflikthåndtering på Social- og Sundhedområdet, hvilket bevirker, at det jo er vores ansvar, at fører borgeren sikkert og trygt igennem stormen (konflikten).

Skånsom Nødværge og Nænsom Magtanvendelse

Overvej muligheden for at tilkøbe vores særlige kursus i nænsom nødværge. Denne unikke metode, udviklet af S.T.O.P., tilbyder en sikker og respektfuld måde at håndtere fysiske konfrontationer.

Formål: Redskaber, Tryghed og Selverkendelse

Formålet med vores kursus i konflikthåndtering, går ud over blot at håndtere konflikter. Det handler om at give dig redskaber og tryghed i mødet med voldsomme konflikter og, vigtigst af alt, at hjælpe dig med at forstå dig selv og dine grænser.

Med S.T.O.P.’s kursus i konflikthåndtering, får du en holistisk tilgang, der respekterer alle involverede parter og sikrer, at du kan stå stærkt og sikkert i alle situationer.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at skabe et tryggere og mere håndterbart arbejdsmiljø.

Michael Neigaard og Iben Beltoft, underviser i konflikthåndtering

Manglende redskaber og viden om håndtering af konflikter kan føre til langvarig stress og PTSD hos medarbejdere på social- og sundhedsområdet. Det er afgørende at have indsigt i konflikters intensitet for at kunne vurdere, hvornår situationen overstiger medarbejderens kapacitet. Hos S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® understreger vi vigtigheden af at medarbejdere altid føler sig trygge.
Hvis trygheden forsvinder i en konfliktsituation, er det essentielt at trække sig tilbage.

Vores tilgang sikrer, at medarbejdere kan genkende og reagere passende på udfordrende adfærd, hvilket øger både deres og borgernes sikkerhed og trivsel.

Gennem vores uddannelser og træning i Pædagogisk Sikkerhed® formår vi at skabe en balance, hvor medarbejderens sikkerhed og borgerens behov går hånd i hånd. For mere information, besøg vores hjemmeside eller kontakt os for en uforpligtende samtale.

Tilbud på et kursus i konflikthåndtering?

Ønsker I et kursus i konflikthåndtering, som er opbygget ud fra praksis erfaring fra gulvet på Social- og Sundhedsområdet?

Ønsker I et kursus, som har fokus på DIG og det at kunne stå i alle typer konflikter? – Så klik her for at få en pris og mere info.

TILGANGE I VORES KONFLIKTHÅNDTERING

– Klik for at scrolle ned og læse om dem enkeltvis

Hvad er konflikthåndtering

Konflikthåndtering til Social- og Sundhedssektoren

Konflikthåndtering er en essentiel færdighed, især inden for social- og sundhedssektoren, hvor interaktioner med udfordrede borgere kan være komplekse og uforudsigelige. Hos S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® er denne færdighed en integreret del af vores arbejde med at skabe tryghed og fremme udvikling.

Konflikthåndteringens Kerne: Forståelse og Tilnærmelse

Konflikthåndtering handler ikke kun om at løse uoverensstemmelser, men også om at forstå og anerkende de underliggende årsager til konflikten. Det starter med en dyb indsigt i borgerens virkelighed og ressourcer. Dette indebærer et aktivt samspil med borgeren, hvor magtforholdet mellem borger og personale minimeres, og diskurser, der appellerer til borgerens verdensopfattelse, benyttes. Denne tilgang hjælper borgeren til at føle sig hørt og forstået, hvilket er afgørende for at fremme livskvaliteten.

Praktiske Aspekter af Konflikthåndtering i S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed®

I praktisk forstand integrerer S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® både livvagtens sikkerhedstilgang og socialpædagogens metoder. Dette omfatter:

 1. Sikkerhedstilgang: Vurdering af fysiske omgivelser, risikovurdering, nødværge, og brugen af nænsom fysisk magt. Det handler også om at forstå og anvende korrekt kropssprog og verbale kommunikationsmetoder for at forebygge konflikter.
 2. Pædagogiske Metoder: Anvendelse af afstemt pædagogik, som tager udgangspunkt i Low Arousal tilgangen, og benyttelsen af socialpædagogiske metoder som fælles tredje og eksternalisering af relationsarbejde.

Trivsel og Forebyggelse

En central del af konflikthåndtering er at sikre personalets trivsel og arbejdsmiljø. Dette indebærer at tilbyde støtte og uddannelse, så de kan håndtere udadrettet adfærd effektivt og med omsorg. Undersøgelse af vagtplaner og bemanding, samt at sikre at de rette kompetencer er til stede, er også vigtige aspekter. Mental robusthed er afgørende, og dette opnås gennem forebyggelse af negative tanker og tankemønstre.

Konflikter er uundgåelige

På arbejdspladser, især inden for social- og sundhedssektoren, er konflikter uundgåelige. De opstår, når forskellige meninger og synspunkter kolliderer, hvilket er en naturlig del af menneskelige relationer. Selvom konflikter kan føles ubehagelige, er det afgørende at anerkende deres potentiale til at skabe væsentlige negative konsekvenser, hvis de ikke håndteres effektivt. Uafklarede konflikter kan føre til nedsat produktivitet, forringede arbejdsresultater og i alvorlige tilfælde kan det medføre stress, mobning, og et forhøjet niveau af sygefravær blandt medarbejderne.

Iben underviser i konflikthåndtering og viser her vores konflikttrekant.

Konflikttrekanten

I S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® anerkender vi dybden og kompleksiteten i håndteringen af konfliktsituationer inden for social- og sundhedssektoren. Grundlaget for vores tilgang til konflikthåndtering er udviklet af Michael Neigaard, og i centrum er Konflikttrekanten® – et værktøj skabt for at navigere effektivt og sikkert gennem voldsomme konflikter.

Denne model er afgørende for vores arbejde, da den giver fagpersonale en struktureret metode til at forstå og håndtere konflikter i tre klare faser. Den endelige fase er særlig vital, hvor det anbefales at trække sig for at sikre egen og andres sikkerhed.

Konflikttrekanten®  udstyrer medarbejdere med nødvendige færdigheder til at vende sikkert hjem efter hver arbejdsdag. Denne model fremmer en dybere forståelse af konfliktdynamik og hjælper professionelle med at bevare ro og kontrol under pressede situationer. At mestre Konflikttrekanten® er ikke kun et skridt mod bedre konflikthåndtering, men også mod at fremme trivsel og sikkerhed i arbejdsmiljøet.

Konflikter er udviklende

Hos S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® anerkender vi, at konflikter også rummer potentiale for vækst og udvikling. De kan fungere som katalysatorer for personlig og professionel udvikling, både for den enkelte medarbejder og for hele arbejdspladsen. Dette kræver dog, at konflikterne håndteres konstruktivt og med en dyb forståelse for de underliggende årsager og dynamikker. Vores tilgang til konflikthåndtering er integreret i vores uddannelsesprogrammer og daglige praksis, hvilket sikrer, at vores medarbejdere er udstyret med de nødvendige redskaber til at navigere og omsætte konflikter til positive forandringer og læringsmuligheder.

Afsluttende Perspektiv

Konflikthåndtering i social- og sundhedssektoren er en kompleks, men yderst vigtig del af arbejdet med sårbare borgere. Hos S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® er vores tilgang til konflikthåndtering dybt forankret i en forståelse for både sikkerhed og pædagogik, hvilket gør os unikke i vores felt. Vores mål er ikke blot at løse konflikter, men at forebygge dem og fremme et trygt og trivselsfyldt arbejdsmiljø for både personale og borgere.

For mere information om vores tilgang og metoder, besøg vores hjemmeside eller kontakt os for en uforpligtende samtale. S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® – Vi skaber tryghed for borgere og personale

Mission

ALLE har ret til en tryg hverdag.

Vores mission gennemsyrer organisationen fra direktionen over Faglige Ledere og medarbejdere til borgere. Vi faciliterer tryghed i opgaverne. Det giver sikkerhed for både dig dit personale samt dem du skal hjælpe.

Vision

ALLE har ret til positiv fremtid.

Vores vision er at skabe en tryg og positiv fremtid i praksis. Synergien imellem faglighed og sikkerhed skaber den omsorg, vi gerne vil give både dig, dit personale samt dem du skal hjælpe.

pædagogisk sikkerhed®:

hjørnestenen i vores konflikthåndteringskurser

Pædagogisk Sikkerhed® er ikke blot et buzzword; det er kernen i vores uddannelsesfilosofi. Denne tilgang er skabt ud fra et behov om at kunne hjælpe borgere med en udadreagerende adfærd, så medarbejderne kan føle sig trygge og derved også give tryghed til de borgere, der reagerer med voldsom adfærd.

Det er essentielt, at vi som professionelle, der arbejder for og med mennesker, har en udvidet pligt til at lære vores egne ubevidste reaktionsmønstre at kende. Pædagogisk Sikkerhed® er udviklet med ovenstående i mente og trækker på livvagtens spidskompetencer, så vi som medarbejdere kan agere professionelt i alle situationer og nedtrappe konflikter.

det psykiske aerbejdsmiljø: en prioritet hos S.T.O.P.

Arbejdstilsynet har sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og hos S.T.O.P. tager vi denne del af arbejdsmiljøet alvorligt. Vores kurser i praktisk konflikthåndtering inkluderer elementer, der tager højde for medarbejdernes psykologiske tryghed og det psykiske arbejdsmiljø, hvilket er blevet endnu mere centralt efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406 i 2020.

tryghed og støtte: nøglen til effektiv konflikthåndtering

Pædagogisk Sikkerhed® tilbyder en ny forståelse, med henblik på at komme de borgere til undsætning, der kalder på tryghed og støtte. Når personalet har det godt og har mentalt overskud, er de bedre rustet til at yde den nødvendige støtte og omsorg, som borgerne har brug for, når konflikter opstår.

Vores kurser: vejen til bedre konflikthåndtering og borgerservice

Vores brede udvalg af kurser danner grundlaget for at give jer den nødvendige viden, praktiske værktøjer og færdigheder til effektivt at stabilisere borgere, der har det svært. Alle kurser er undervist af Iben Beltoft, som bringer en dybdegående forståelse og erfaring ind i undervisningen med en række praktiske øvelser.

Vores kurser tager udgangspunkt i vores egen arbejdstilgang Pædagogisk Sikkerhed®, som taler ind i jeres nuværende teoretiske afsæt, hvad enten dette er LA2, KRAP, Neuropædagogik, aktiv lytning eller noget helt femte. Omdrejningspunktet i Pædagogisk Sikkerhed® er menneskesynet, der søger at skabe balance og forståelse fra både borger- og personaleperspektivet i et konstruktivt samarbejde.

metoder

Konflikthåndtering er en kritisk færdighed i mange professionelle sammenhænge, især inden for social- og sundhedssektoren. Hos S.T.O.P. lægger vi stor vægt på at integrere forskellige metoder i vores undervisning i konflikthåndtering. Denne tilgang sikrer, at hver deltager ikke blot forstår teorien bag konflikthåndtering, men også lærer at anvende disse principper effektivt i deres daglige arbejde.

Afstemt Pædagogik

Ældre borger med demens, bliver mødt med tilgangen afstemt pædagogik og føler sig hørt og forstået.

Essensen af Afstemt Pædagogik

Essensen i afstemt pædagogik ligger i at skabe en tilgang, der er skræddersyet og responsiv over for den enkelte borgers unikke behov, kompetencer og udfordringer.

Dette involverer en dyb forståelse og anerkendelse af den enkeltes individuelle forskelle, herunder kognitive, emotionelle og sociale aspekter.

Afstemt pædagogik fokuserer på at opbygge en positiv relation mellem medarbejder og borger, hvor medarbejderen aktivt tilpasser sin tilgang, kommunikation og interventioner for at matche borgernes specifikke behov og situation.

Fra Low Arousal til Afstemt pædagogik

Afstemt Pædagogik (AP) er faktisk en videreudvikling af Low Arousal-tilgangen. Low Arousal-tilgangen fokuserer primært på at reducere stress og angst hos individer, især dem med adfærds- eller kommunikationsudfordringer, som ofte ses hos personer med autisme eller lignende tilstande. Denne tilgang lægger vægt på at skabe et roligt og ikke-konfronterende miljø, hvor overstimulering og stressfaktorer minimeres for at lette læring og interaktion.

 1. Udvikling fra Low Arousal: Afstemt Pædagogik tager grundprincipperne fra Low Arousal-tilgangen og udvider dem til at omfatte en bredere forståelse af individuelle behov og præferencer. Mens Low Arousal primært fokuserer på at reducere stress og angst, tilpasser Afstemt Pædagogik sig til de enkelte deltagers forskellige læringsstile, interesser og motivationsniveauer.
 2. Individualiseret Tilgang: I Afstemt Pædagogik anerkendes det, at hver person har unikke behov, og derfor kræves en mere individualiseret tilgang til undervisning og støtte. Det betyder at tilpasse indholdet, tempoet, og metoderne til hver enkelts behov, noget der bygger videre på Low Arousal-princippet om at skabe et understøttende og roligt læringsmiljø.
 3. Fleksibilitet og Variabilitet: Afstemt Pædagogik udvider anvendelsesområdet af Low Arousal ved at integrere en række pædagogiske metoder og teknikker. Det giver større fleksibilitet og mulighed for at skræddersy undervisnings- og støttestrategier til forskellige situationer og behov.
 4. Fokus på Samlet Trivsel: Begge tilgange deler et fælles mål om at fremme trivsel og læring. Afstemt Pædagogik bygger videre på dette ved at tage højde for, at trivsel i læringsmiljøet ikke kun handler om at reducere stress, men også om at engagere og motivere på en måde, der respekterer den enkeltes kapacitet og præferencer.

Sammenfattende er Afstemt Pædagogik en udvidelse af Low Arousal-principperne, hvor der fokuseres på at skabe et positivt og støttende læringsmiljø, der er tilpasset til individets specifikke behov og forudsætninger. Denne tilgang er især relevant i arbejdet med personer, der har særlige behov, og hvor en standardiseret tilgang ikke nødvendigvis er effektiv.

KLIK HER – for at komme til toppen af denne side

Her finder du nyttig information om regler for magtanvendelser, herunder evaluering af de nye regler for magtanvendelser:

http://www.retsinformation.dk

Social og Boligstyrelsen – FAQ om regler for magtanvendelse

Evaluering af de nye regler for magtanvendelse fra 1. januar 2020

VIDEN OM S.T.O.P – PÆDAGOGISK SIKKERHED®

S.T.O.P. – pædagogisk Sikkerhed® er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2005.

Dengang var ydelsen udelukkende personsikkerhed, men efterspørgsel på trivsel, voldsforebyggelse og sikkerhed, på Social- & Sundhedsområdet, betød et skifte. Klik på knappen for mere information.

LOW AROUSAL

Affektudbrudsmodellen

Affektudbrudsmodellen er en væsentlig metode til at forstå og håndtere konfliktsituationer, specielt i social- og sundhedssektoren. Den beskriver fem faser af en konfliktsituation: hverdag, eskalering, kaos, deeskalering, og tilbage til hverdag. Denne model er afgørende for at forstå dynamikkerne i konflikter og affektive tilstande.

Faserne i Modellen

Hverdag: Her er personen i kontrol og funktionel.

  • Eskalering: En udløsende hændelse fører til øget spænding og konflikt.
  • Kaos: På dette punkt mister personen selvkontrol, og situationen når sit højeste konfliktniveau.
  • Deeskalering: Konflikten aftager, og personen begynder at genvinde selvkontrol.
  • Tilbage til Hverdag: Situationen normaliseres, og personen vender tilbage til en stabil tilstand.
Michael Neigaard underviser i konflikthåndtering og rogivende pædagogik

Low Arousal: En Revolutionerende Tilgang til Konflikthåndtering

Hvordan Opstod Low Arousal? Low Arousal, udviklet af Dr. Andrew McDonnell, er en banebrydende tilgang i konflikthåndtering. Dr. McDonnell, en ekspert i udadreagerende adfærd, kombinerede psykologiske teorier med praksiserfaringer for at skabe en tilgang, der fokuserer på at reducere stress og angst.

Teoretisk Fundament for Low Arousal Low Arousal baserer sig på teorien om, at et lavt stressniveau kan forhindre udadreagerende adfærd. Ved at skabe et roligt miljø, kan individer med adfærdsudfordringer bedre håndtere deres følelser og reaktioner.

Forståelse af Udadreagerende Adfærd

Hvad er Udadreagerende Adfærd? Udadreagerende adfærd henviser til handlinger, hvor personer lader frustration og angst komme til udtryk gennem voldelig eller aggressiv adfærd. Dette kan være både verbalt og fysisk.

Fysiske og Mentale Processer i Udadreagerende Adfærd Når en person udviser udadreagerende adfærd, sker der en markant ændring i kroppens stressrespons. Hjertefrekvensen stiger, og kroppen forbereder sig på ‘kamp eller flugt’. For professionelle kan mødet med udadreagerende adfærd udløse frygt, hvilket øger risikoen for en eskalering af situationen.

Anvendelsesområder for Low Arousal

Diagnoser og Udfordringer, hvor Low Arousal Er Effektiv Low Arousal tilgangen er særlig effektiv for individer med autisme, ADHD, og andre neurodiverse tilstande. Den anvendes også i håndteringen af demens og personlighedsforstyrrelser.

Praktisk Anvendelse af Low Arousal

Implementering af Low Arousal i Daglig Praksis I praksis indebærer Low Arousal at skabe et miljø med få stimuli og ro. Det handler om at anerkende og imødekomme individets behov for at undgå overstimulering.

Afstemt Pædagogik som Afledning af Low Arousal Low Arousal har banet vej for afstemt pædagogik, en tilgang der tilpasser undervisning og interaktion til det enkelte individs behov og reaktionsmønstre.

Udbredelse af Low Arousal

Hvor Anvendes Low Arousal? Low Arousal bruges ofte i specialpædagogiske sammenhænge, herunder skoler, bosteder, og psykiatriske institutioner. Den er også effektiv i hverdagskontekster, hvor personer med adfærdsudfordringer interagerer med andre.

Yderligere Perspektiver på Low Arousal

Low Arousal i Familiens Skød Familier med medlemmer, der viser udadreagerende adfærd, kan også drage fordel af Low Arousal. At anvende ro og forudsigelighed hjemme kan mindske stress og konflikter.

Fremtiden for Low Arousal Low Arousal fortsætter med at udvikle sig og integreres i nye områder. Dens anvendelse i virtuelle miljøer og fjernbetjening af adfærdshåndtering er et voksende felt.

Opsummeret: Low Arousal tilbyder en unik, effektiv tilgang til konflikthåndtering og håndtering af udadreagerende adfærd. Gennem forståelse, tilpasning, og forebyggelse, fremmer denne metode sikkerhed og forståelse i både professionelle og personlige sammenhænge standardiseret tilgang ikke nødvendigvis er effektiv.

KLIK HER – for at komme til toppen af denne side

Her finder du nyttig information om regler for magtanvendelser, herunder evaluering af de nye regler for magtanvendelser:

http://www.retsinformation.dk

Social og Boligstyrelsen – FAQ om regler for magtanvendelse

Evaluering af de nye regler for magtanvendelse fra 1. januar 2020

Tilbud på et kursus i skånsom nødværge?

Vores kurser er udviklet fra praksis og med det for øje, at vi alle er forskelllige – men vi skal alle kunne passe på os selv og borgerne.

Konflikttrekanten®

Konflikttrekanten udviklet af Michael Neigaard.

Konflikttrekanten®

Deeskalering er kernen i Konflikttrekanten®

Konflikttrekanten® adskiller personer fra problemet, hvilket er afgørende for effektiv konflikthåndtering. Deeskalering sker gennem:

 1. Objektiv Problemløsning: Fokus på problemet, ikke personerne.
 2. Empatisk Kommunikation: Aktiv lytning og anerkendelse af følelser.
 3. Løsningsfokuseret Dialog: Søge fælles løsninger der tilgodeser alle parter.
 4. Emotionel Afskærmning: Professionelle holder følelsesmæssig afstand for objektivitet.
 5. Tilpasning til Kontekst: Justering af tilgang baseret på konfliktens intensitet.

Essensen er at mindske spænding og fremme forståelse, hvilket forhindrer yderligere eskalering.

Historien bag Konflikttrekanten®

Konflikttrekanten, et centralt redskab i konflikthåndtering, blev udviklet af den danske psykolog og konfliktmægler, Jens Moberg. Mobergs vision var at skabe en model, der kunne forenkle forståelsen af konflikters dynamik og tilbyde effektive løsningsstrategier.

Teoretisk grundlag for Konflikttrekanten®

Konflikttrekanten® bygger på erfaring med, at konflikter ofte har 3 faser:

Fase 1 – der er muligheder for at finde en løsning.

Fase 2 – en løsning er uopnåelig.

Fase 3 – du er en del af problemet.

Dette tredimensionale perspektiv hjælper med at afkode og adressere konflikter mere effektivt.

Udadreagerende adfærd og Konflikttrekanten®

Udadreagerende adfærd, karakteriseret ved fysiske eller verbale udbrud, kan være en reaktion på en uafklaret konflikt. Når en person udreagerer, sker der fysiske og mentale ændringer som øget hjertefrekvens og stresshormonproduktion, hvilket kan påvirke den professionelles evne til at håndtere situationen.

Konflikttrekantens relevans for specifikke diagnoser

Konflikttrekanten® er særlig effektiv i situationer, hvor individer med diagnoser som ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller emotionelt ustabile personlighedsforstyrrelser er involveret. Disse grupper kan ofte opleve konflikter mere intensivt.

Anvendelse af Konflikttrekanten® i praksis

I praksis anvendes Konflikttrekanten® til at identificere og adskille de tre elementer i en konflikt. Dette giver klarhed og muliggør en mere målrettet tilgang til konfliktløsning.

Forståelse af Konflikttrekantens Dynamik

Konflikttrekanten® hjælper fagfolk med at forstå, at ændring i ét element kan påvirke de andre. For eksempel, ved at ændre tilgangen til problemet, kan man påvirke dynamikken mellem parterne.

Konflikttrekanten® i forskellige miljøer

Konflikttrekanten® er ikke kun begrænset til social- og sundhedssektoren. Den anvendes bredt i skoler, organisationer og endda i familiemægling, hvor dens universelle tilgang til konfliktløsning kan anvendes.

Fordele ved Konflikttrekanten®

En af de største fordele ved Konflikttrekanten® er dens evne til at fremme dialog og forståelse mellem parterne. Den tilbyder en struktureret metode til at adressere konflikter og finde bæredygtige løsninger.

Konflikttrekanten® og Forebyggelse

Konflikttrekanten® er ikke kun et værktøj til konfliktløsning, men også til forebyggelse. Ved at forstå de underliggende årsager til konflikter, kan man proaktivt arbejde med at forhindre dem.

Opsummeret

Konflikttrekanten® er et væsentligt redskab i konflikthåndtering. Den tilbyder en klar struktur til at forstå og navigere i komplekse konflikter, hvilket er afgørende for fagfolk inden for mange områder. Ved at anvende denne model kan man effektivt håndtere og forebygge konflikter i både professionelle og private sammenhænge.

KLIK HER – for at komme til toppen af denne side

Her finder du nyttig information om regler for magtanvendelser, herunder evaluering af de nye regler for magtanvendelser:

http://www.retsinformation.dk

Social og Boligstyrelsen – FAQ om regler for magtanvendelse

Evaluering af de nye regler for magtanvendelse fra 1. januar 2020

Nødværge – har i brug for et kursus?

Skånsom Nødværge og Nænsom Magtanvendelse

I en verden, hvor voldsomme konflikter desværre kan opstå, er det afgørende at have et beredskab, der både beskytter en selv og andre respektfuldt. Hos S.T.O.P. er vi eksperter i at undervise i Skånsom Nødværge og Nænsom Magtanvendelse – kurser, hvor alle kan deltage, uanset fysisk statur.

Vores unikke tilgang er skabt på baggrund af praksis og erfaring, sikrende at alle, store som små, kan lære at håndtere truende situationer på en sikker og hensynsfuld måde. Vores metoder er ikke kun effektive, men også etiske, sikrende alle parters værdighed og sikkerhed.

Book et kursus i nødværge – fysiske teknikker

Klik her – for at læse mere om vores kursus i Nænsom Magtanvendelse

Klik her – for at læse mere om vores kursus i Skånsom Nødværge

Nænsom nødværge demonstreres af Michael Neigaard

Ønsker du at hører mere om vores kurser?

Udfyld gerne nedenstående skema, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

FAQ – ofte stillede spørgsmål til Konflikthåndtering

Hvad er en konflikt?

En konflikt opstår, når to eller flere parter har modstridende behov, ønsker, værdier eller interesser.

Det er en naturlig del af menneskelige relationer, uundgåelig i interaktioner, både personlige og professionelle.

Konflikter kan opstå overalt, fra arbejdspladser og familier til sociale og politiske områder. Forståelse og håndtering af konflikter er afgørende for at opretholde sunde og produktive relationer.

Klik her – for at komme til toppen af siden om konflikthåndtering

Hvorfor er der forskel på undervisning i konflikthåndtering?

Undervisningen i konflikthåndtering varierer, da konflikter og deres dynamikker er mangfoldige.

Forskellige miljøer, som arbejdspladser, skoler og familier, har unikke udfordringer og kræver derfor specifikke strategier og tilgange.

Desuden påvirkes konflikthåndteringsmetoder af kulturelle, organisatoriske og individuelle faktorer, som alle kræver tilpassede undervisningsmetoder for effektivt at adressere og løse konflikter.

Klik her – for at komme til toppen af siden om konflikthåndtering

Er der forskel på kvinder og mænd i konflikter?

Forskning tyder på, at der kan være forskelle i, hvordan kvinder og mænd håndterer konflikter, ofte påvirket af socialisering og kulturelle normer.

Mænd kan til tider have en tendens til mere direkte eller konkurrencepræget konfliktstil, mens kvinder kan være mere tilbøjelige til at søge samarbejde og forståelse.

Det er dog vigtigt at anerkende, at disse tendenser ikke gælder alle, og individuelle forskelle er betydelige.

Klik her – for at komme til toppen af siden om konflikthåndtering

Hvordan skal man forholde sig hvis der er udadreagerende adfærd i konflikten?

Ved udadreagerende adfærd i konflikter er det afgørende at bevare roen og sikkerheden.

Det er vigtigt at kommunikere klart og roligt, etablere fysiske og følelsesmæssige grænser og søge at forstå den anden parts perspektiv.

Brug af deeskaleringsteknikker, som at undgå provokerende sprog og kropssprog, samt at vise empati, kan være effektivt. I ekstreme tilfælde kan det være nødvendigt at involvere professionel hjælp.

Klik her – for at komme til toppen af siden om konflikthåndtering

Hvordan kan man forudsige og forebygge konflikter?

For at forudsige og forebygge konflikter er det vigtigt at forstå de underliggende årsager og triggere.

Effektiv kommunikation, aktiv lytning og konfliktforebyggende strategier, som regelmæssige møder og feedback-sessioner, kan hjælpe med at identificere og adressere spændinger, før de eskalerer.

Skabe en kultur af åbenhed og tillid, hvor alle parter føler sig hørt og værdsat, er også afgørende.

Klik her – for at komme til toppen af siden om konflikthåndtering

Hvad er de bedste teknikker til konflikthåndtering?

Effektive konflikthåndteringsteknikker inkluderer aktiv lytning, empati, problemløsning og forhandling.

Det er vigtigt at anerkende og respektere den anden parts følelser og perspektiver, at søge fælles grund og at arbejde hen imod en løsning, der er acceptabel for alle involverede.

I nogle tilfælde kan det være nyttigt at inddrage en neutral mægler.

Klik her – for at komme til toppen af siden om konflikthåndtering

Hvordan kan konflikthåndtering forbedre arbejdsmiljøet?

Effektiv konflikthåndtering kan betydeligt forbedre arbejdsmiljøet ved at reducere stress, forbedre kommunikationen og fremme et mere samarbejdsvilligt miljø.

Når medarbejdere er udstyret med færdighederne til at håndtere uoverensstemmelser konstruktivt, kan det føre til øget innovation, stærkere teamdynamik og højere arbejdstilfredshed.

Klik her – for at komme til toppen af siden om konflikthåndtering

Hvad er affektudbrudsmodellen?

Affektudbrudsmodellen er en vigtig tilgang, som fokuserer på forebyggelse og håndtering af konfliktsituationer i social- og sundhedssektoren. Denne model understøtter den gode samtale mellem borger og medarbejder, hvilket er afgørende for at undgå konflikter og opretholde et sikkert og trygt miljø.

Forståelse af Affekt og Affektudbrudsmodellen

Hvad er Affekt?:

  • At være i affekt henviser til en tilstand af intens følelsesmæssig ophidselse eller agitation. Det kan indebære stærke følelser som vrede, angst eller spænding, som kan manifestere sig både fysisk og psykologisk.
  • Affekt kan være farlig, især når den fører til tab af selvkontrol. Dette kan resultere i upassende eller voldsomme reaktioner, der kan være skadelige for både individet og andre omkring dem.

Affektudbrudsmodellen:

  • Denne model er designet til at hjælpe medarbejdere i at forstå, hvad der udløser affektudbrud hos borgere. Ved at kende til disse triggere, kan medarbejdere bedre støtte borgere i at bevare selvkontrollen og forhindre eskalering af konflikter.
  • Modellen er ikke kun nyttig for at håndtere nuværende situationer, men også for at forudsige og forebygge fremtidige konflikter. Denne forudsigelse baserer sig på en dyb forståelse af den enkelte borgers behov og udfordringer.

Implementering af Modellen:

  • Modellen fungerer bedst, når der etableres et tæt og tillidsfuldt forhold mellem medarbejder og borger. Dette indebærer en vedvarende dialog og et engagement i at forstå borgerens perspektiv og reaktionsmønstre.
  • Medarbejderne har ansvaret for at indgå i dialog med borgeren og yde støtte. Denne støtte er baseret på en grundig kendskab til, hvad der kan udløse affekt hos den enkelte borger, og hvordan man bedst håndterer disse situationer.

Konklusion og Anbefalinger

 • Affektudbrudsmodellen er et effektivt værktøj til at skabe tryghed og forebygge konflikter i social- og sundhedssektoren.
 • Det er vigtigt, at medarbejdere får den nødvendige uddannelse og løbende træning i brugen af denne model, så de er rustet til at håndtere situationer, hvor borgere er i affekt.
 • Modelens succes afhænger af medarbejdernes evne til at etablere stærke, tillidsfulde relationer til borgerne og en dybdegående forståelse af de individuelle udfordringer, hver borger står over for​​

Klik her – for at komme til toppen af siden om konflikthåndtering

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.