Scroll Top

Pædagogisk Sikkerhed®

PÆDAGOGISK SIKKERHED®

ET UNIKT KONCEPT TIL VOLDSFOREBYGGELSE

ET KONCEPT UDVIKLET AF S.T.O.P. A/S

NÆNSOM MAGTANVENDELSE
PRAKTIK & LOVGIVNING

SKÅNSOM NØDVÆRGE
PRAKTIK & LOVGIVNING

TILBUD PÅ KURSUS
MØD UNDERVISERE

Pædagogisk Sikkerhed – Tryghed til udvikling for alle!

Styrk Dit Lederskab med Pædagogisk Sikkerhed®

Står du over for udfordringer med at sikre et trygt og udviklende miljø for dit personale og borgere? Pædagogisk Sikkerhed® tilbyder en unik tilgang, der sætter mennesket først, og udvider din forståelse og indsigt i det sikkerhedsmæssige aspekt. Denne integrering af sikkerhed og menneskelig omsorg transformerer ledelsesmetoder og fremmer respekt for det menneskelige element i hver interaktion.

Hvorfor Vælge Pædagogisk Sikkerhed?

I arbejdet med borgere, der præsenterer udfordrende og udadreagerende adfærd, står personalet ofte over for komplekse situationer. Pædagogisk Sikkerhed er designet til at ruste dig til at håndtere disse udfordringer. Kurset giver redskaber til at skabe tryghed og stabilitet, ikke kun for borgerne, men også for personalet.

Dybdegående Forståelse Gennem Pædagogisk Sikkerhed®

Pædagogisk Sikkerhed giver personalet en dybere indsigt i borgerens verden. Gennem kurset lærer personalet at anerkende borgerens virkelighed og ressourcer, hvilket er afgørende for at skabe en konstruktiv dialog og fremme borgerens livskvalitet.

Fremmer Trivsel i Arbejdsmiljøet

Trivsel og mental robusthed er essentielt for personalet, der arbejder under pres. Pædagogisk Sikkerhed-kurset fremmer et sundt arbejdsmiljø, hvor personale kan trives og udvikle sig, uden at overforbruge sig selv.

Effektiv Håndtering af Udfordrende Adfærd

Kurset fokuserer på både teori og praksis og tilbyder strategier til forebyggelse og håndtering af udfordrende adfærd.

Pædagogisk Sikkerhed® giver nye redskaber til sikkerhedsarbejdet, så du kan navigere i udfordrende situationer med kompetence og empati.

Klik her – for at komme til vores kontaktside

Michael Neigaard som er Grundlægger af Pædagogisk Sikkerhed, underviser i konflikthåndtering.

Michael Neigaard, grundlægger af Pædagogisk Sikkerhed®

Konceptet Pædagogisk Sikkerhed® blev udviklet af Michael Neigaard, for at imødekomme akutte behov i social- og sundhedssektoren, hvor personale ofte stod utrygge og utilstrækkeligt forberedte i mødet med udfordrede borgere.
Konceptet kombinerer livvagtens sikkerhedstilgang med socialpædagogens menneskecentrerede tilgang, skabende en unik synergi.

Dette sikrer både fysisk og psykisk sikkerhed, fremmer dyb indsigt i borgerens verden, og understøtter personale og borgers trivsel og udvikling. S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® er et svar på de komplekse udfordringer, personalet står over for, og giver praktiske redskaber til at håndtere disse med respekt og forståelse

Tilbud på et kursus i Pædagogisk Sikkerhed?

Pædagogisk Sikkerhed er et stort kompendium, som omfavner alle aspekter af voldsforebyggelse & alle aspekter af at passe på sig selv, fysisk og mentalt.

Derfor skal et kursus tilrettelægges efter det behov I står med lige nu.

Klik på “forespørg” og få en pris og en beskrivelse af et skræddersyet kursus til jer.

Hvad Driver Os i S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed – En Mission for Livskvalitet og Faglig Styrke

Hos S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® er vores daglige motivation dybt rodfæstet i en passion for at gøre en forskel. Hver morgen, når vi står op, er vi drevet af et ubøjeligt formål: At hjælpe dem, som ofte står alene med deres udfordringer. Vores kerneopgave er at række en hjælpende hånd til mennesker, der kæmper med udfordrende og udadreagerende adfærd, og at bringe øjeblikke af trivsel og livsglæde ind i deres liv.

En Dedikeret Indsats for De Udsatte

Vores arbejde er centreret omkring de borgere, som på grund af deres komplekse og udfordrende adfærd, ofte misforstås eller overses i det traditionelle social- og sundhedssystem. Disse individer står over for unikke udfordringer, som kræver en særlig forståelse, tålmodighed og skræddersyede løsninger. Det er her, S.T.O.P. gør en forskel.

Uddannelse og Støtte til Personale

En afgørende del af vores mission er at styrke og uddanne sundheds- og socialpersonale. Vi tror fast på, at for at hjælpe vores borgere effektivt, skal de, der arbejder med dem dagligt, have de rette redskaber og viden. Gennem vores omfattende uddannelsesprogrammer og praktiske træning demonstrerer vi, hvordan man sikkert og effektivt kan håndtere udfordrende adfærd, alt imens man opretholder et miljø præget af sikkerhed og trivsel.

Pædagogisk Sikkerhed®: En Holistisk Tilgang

Vores unikke tilgang, Pædagogisk Sikkerhed®, er en fusion af sikkerhedsekspertise og dyb social- og sundhedsfaglig forståelse. Vi integrerer teknikker fra personbeskyttelse med socialpædagogiske metoder for at skabe en balance, der både sikrer fysisk sikkerhed og fremmer psykisk trivsel. Denne tilgang sikrer, at både borgere og personale føler sig trygge og støttede, hvilket er afgørende for en effektiv indsats.

Forpligtelsen til at Skabe Ægte Forandring

Hver dag hos S.T.O.P. er en mulighed for at påvirke liv positivt. Det er denne mulighed for at gøre en reel forskel, der driver os. At se borgere udvikle sig, opnå øjeblikke af lykke og trivsel, og at se personalet blomstre i deres roller med nyfundne færdigheder og tillid, er det, der giver vores arbejde mening.

Vores forpligtelse stikker dybere end blot professionel tjeneste; det er en passion for at se mennesker trives. I S.T.O.P. er vi mere end et team; vi er en familie, der arbejder sammen for at bringe lys og håb til dem, vi tjener. Hver dag giver os en ny chance for at gøre en positiv indflydelse, og det er denne mulighed, der inspirerer os til at fortsætte vores arbejde.

Pædagogisk Sikkerhed - person står klar til at beskytte, med hjertevarme og venlighed.

Hos S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed® har vi et logo, som er en essentiel repræsentation af vores kerneværdier og mission.

Logoet fremstiller en person iført rødt, som symbol på styrke, passion og dedikation. Hjertet, repræsenterer vores omsorg og medfølelse for både borgere og personale. Skjoldet, som personen delvist står bagved, symboliserer beskyttelsen og sikkerheden vi tilbyder, mens personens placering foran skjoldet understreger vores proaktive tilgang og vilje til at stå i frontlinjen. Benene som er bag skjoldet illustrerer vores grundlag i stabilitet og pålidelighed.

Dette logo afspejler S.T.O.P.s engagement i at skabe et trygt miljø, hvor både personalets og borgernes trivsel og udvikling er i fokus

HVAD ER PÆDAGOGISK SIKKERHED?

Pædagogisk Sikkerhed: Oprindelse og Essens

Pædagogisk Sikkerhed® repræsenterer en revolutionerende tilgang inden for social- og sundhedsområdet, skabt af S.T.O.P. Denne filosofi udspringer af en dyb forståelse for de udfordringer, der møder personale og borgere i sociale og sundhedsmæssige sammenhænge. Pædagogisk Sikkerhed fokuserer på at fremme tryghed og udvikling, og integrerer Livvagtens principper om sikkerhed med Socialpædagogens tilgang til mennesker. Dette skaber en synergi, der giver medarbejdere et stærkt fundament, selv i de mest udfordrende situationer.

Metoder i Pædagogisk Sikkerhed

Pædagogisk Sikkerhed omfatter en række metoder og teknikker, der tilsammen sikrer en holistisk tilgang til arbejdet i social- og sundhedssektoren.

  1. Deeskalering: Central i Pædagogisk Sikkerhed er brugen af deeskaleringsteknikker. Disse teknikker er afgørende for at håndtere konflikter og reducere potentialet for voldelige situationer.
  2. Afstemt Pædagogik: Denne metode handler om at tilpasse pædagogikken til den enkelte borgers behov og realiteter, hvilket fremmer forståelsen og samarbejdet mellem personale og borger.
  3. Low Arousal Tilgang: Low Arousal tilgangen fokuserer på at minimere stress og angst hos både borger og personale, hvilket bidrager til et roligere og mere kontrollerbart miljø.
  4. Socialpædagogiske Metoder: Disse metoder er essentielle for at skabe positive relationer og fremme udvikling hos borgere med særlige behov.
  5. Konfliktrekanten®: S.T.O.P.’s egenudviklede model, Konfliktrekanten®, er et unikt redskab til at forstå og håndtere konflikter. Modellen hjælper personalet til at navigere i konfliktsituationer, selv under utryghed, og giver praktiske redskaber til at håndtere disse situationer på en sikker og effektiv måde.

Anvendelse af Pædagogisk Sikkerhed

Pædagogisk Sikkerhed er ikke kun teori; det er en praktisk tilgang, der kan anvendes i dagligdagen. Det giver medarbejderne redskaber til at håndtere udfordrende adfærd, fremme trivsel og sikkerhed, og støtte borgerens udvikling. Dette koncept er særligt relevant i arbejdet med borgere, der oplever mentale, følelsesmæssige eller adfærdsmæssige udfordringer. Det tilbyder en ramme, der understøtter personlig og faglig udvikling, samtidig med at det giver rum for individuel tilpasning baseret på konkrete behov.

Sammenfatning

Pædagogisk Sikkerhed® står som en banebrydende tilgang i social- og sundhedssektoren. Ved at integrere forskellige metoder og teknikker tilbyder det en omfattende løsning, der ikke kun adresserer borgerens behov, men også understøtter personalets trivsel og sikkerhed. Med sin unikke kombination af sikkerhed og socialpædagogik er Pædagogisk Sikkerhed et værdifuldt værktøj til at håndtere de komplekse udfordringer, der kan opstå i sektoren.

Klik her – for at komme til en side som beskriver Pædagogisk Sikkerhed sammen med konkrete udfordringer.

Michael Neigaard underviser i Konflikttrekanten ind i konflikthåndtering.

OMFATTENDE TILGANG TIL MEDARBEJDERE OG BORGERE I S.T.O.P. PÆDAGOGISK SIKKERHED®

S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® er skabt ud fra et presserende behov for at assistere borgere med udadvendt adfærd på en måde, der sikrer medarbejdernes tryghed. Dette skaber samtidig en beroligende atmosfære for borgere, der udviser aggressiv adfærd.

Denne tilgang anerkender en grundlæggende menneskelighed – vores eksistens har førsteprioritet, endog over arbejdet. Vores forståelse for dem, vi tjener og samarbejder med, gælder ligeledes for os selv. Ingen er uden fejl, og under ekstremt pres kan selv de mest professionelle miste fodfæstet. Derfor er selvindsigt afgørende, ikke blot i forhold til os selv, men også i forhold til vores reaktioner. Som professionelle, der arbejder med mennesker, har vi en forstærket pligt til at forstå vores egne ubevidste reaktionsmønstre. Disse reaktioner kan ændre sig over tid som reaktion på forskellige påvirkninger. En enkeltstående uddannelse er ikke tilstrækkelig; en vedvarende og regelmæssig fokus på vores personlige trivsel er essentiel. Det er med dette udgangspunkt, at Pædagogisk Sikkerhed® er blevet udviklet.

SAMMENFLETNING AF LIVVAGTS- OG SPECIALPÆDAGOGISK EKSPERTISE

Pædagogisk Sikkerhed® inkorporerer livvagtens kernekompetencer ind i det professionelle fundament, når vi arbejder med mennesker. En livvagt, der ikke har gennemgået en formel faguddannelse, er trænet til at agere som et fysisk skjold, at opdage potentielle farer med et skarpt blik, og altid være flere skridt foran i situationens udvikling. Disse færdigheder skal vi, som professionelle i menneskeorienterede erhverv, også mestre. Når vi integrerer livvagtens skarpe instinkter i vores professionelle tilgang, kan vi agere kompetent i alle situationer. Det er dog vigtigt, at vi vedligeholder disse færdigheder på lige fod med førstehjælps- og livreddende teknikker, ud fra princippet om, at vi skal være fuldt forberedte, selvom vi håber aldrig at skulle bruge det.

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

Arbejdstilsynet beskriver arbejde med høje følelsesmæssige krav som et miljø, hvor medarbejdere bruger deres eget nervesystem til fordel for andre. Det har taget lang tid at synliggøre denne aspekt af arbejdet, især at tale om, hvordan det påvirker medarbejderne over tid. Dette ‘usynlige’ psykiske arbejdsmiljø blev anerkendt i 2020 gennem Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406, hvor psykisk arbejdsmiljø blev anset for lige så vigtigt som det fysiske. Siden 2013 har psykisk arbejdsmiljø været en del af MED-aftalens trivselsundersøgelser, hvor medarbejdere har indflydelse på arbejdsudførelsen. Der er gjort betydelige fremskridt for at støtte medarbejdere, der oplever psykologisk utryghed, gennem systematisk arbejde med APV’er, trivselsmålinger og årlige arbejdsmiljøgennemgange. Mange arbejdspladser har også indført forskellige støttesystemer, men det forbliver en udfordring at fastholde medarbejdere, især i miljøer med udadreagerende adfærd.

SKAB TRYGHED I DAGLIGDAGEN

Her indtræder Pædagogisk Sikkerhed® som en nyskabende tilgang, der tilbyder forståelse og støtte til borgere, som har brug for hjælp til at navigere i verden med deres adfærd.

Pædagogisk Sikkerhed® udstyrer medarbejdere til at være deres egen, deres kollegers og borgernes beskytter, hvilket gør det muligt at udføre deres profession, uden at deres egen sikkerhed kompromitteres. Pædagogisk Sikkerhed® er baseret på en humanistisk forståelse, i tråd med LA2, Selvbestemmelsesteori, arousalbevidst pædagogik, recovery-orienterede tilgange, affektiv neuropædagogisk udviklingspsykologi, belastningspsykologi, positiv psykologi, psykologisk tryghed og den nyeste hjerneforskning. Pædagogisk Sikkerhed® repræsenterer en dybdegående forståelse af, hvordan professionelt uddannede mennesker kan arbejde med og for mennesker, samtidig med at de bevare deres egen eksistens – hele arbejdslivet igennem.

Mission

ALLE har ret til en tryg hverdag.

Vores mission gennemsyrer organisationen fra direktionen over Faglige Ledere og medarbejdere til borgere. Vi faciliterer tryghed i opgaverne. Det giver sikkerhed for både dig dit personale samt dem du skal hjælpe.

Vision

ALLE har ret til positiv fremtid.

Vores vision er at skabe en tryg og positiv fremtid i praksis. Synergien imellem faglighed og sikkerhed skaber den omsorg, vi gerne vil give både dig, dit personale samt dem du skal hjælpe.

Ønsker du at høre mere om vores kurser?
Udfyld gerne nedenstående skema, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

FAQ – ofte stillede spørgsmål til Pædagogisk Sikkerhed®

Hvorfor blev konceptet Pædagogisk Sikkerhed® udviklet?

Baggrund og Nødvendighed:

Pædagogisk Sikkerhed® blev udviklet som en reaktion på de særlige udfordringer, der ofte opstår i social- og sundhedssektoren. Det primære formål var at skabe et mere sikkert og trygt arbejdsmiljø for medarbejdere, der ofte står over for situationer med udadreagerende eller udfordrende adfærd fra borgere.

 1. Sikkerhedsmæssige Udfordringer:
  • Medarbejdere inden for social- og sundhedssektoren oplevede regelmæssigt situationer, hvor de følte sig utrygge på grund af potentiel voldelig eller truende adfærd fra borgere.
  • Der var et behov for at kunne forudse og håndtere disse situationer effektivt, uden at det gik ud over den pædagogiske indsats.
 2. Manglende Integreret Tilgang:
  • Traditionelle metoder i sektoren havde ofte en adskilt tilgang til sikkerhed og pædagogik. Dette skabte en kløft, hvor enten sikkerheden eller den pædagogiske indsats blev kompromitteret.
  • Pædagogisk Sikkerhed® blev udviklet for at integrere disse to aspekter, så der kunne skabes en balance mellem sikkerhed og pædagogisk praksis.
 3. Behovet for Ressourcefokuseret Tilgang:
  • Konceptet erkender, at personalet ikke er en uudtømmelig ressource. Overarbejde, mangel på struktur, og daglige udfordringer kan føre til uhensigtsmæssig adfærd og stress.
  • Pædagogisk Sikkerhed® tilbyder værktøjer og metoder, der hjælper medarbejderne med at forstå og håndtere disse faktorer, hvilket bidrager til et bedre arbejdsmiljø.
 4. Forebyggelse af Konflikter:
  • Konceptet inkluderer elementer af konflikthåndtering og deeskalering, hvilket gør det muligt for medarbejderne at forhindre konflikter, før de eskalerer.
 5. Personlig Udvikling og Trivsel:
  • Pædagogisk Sikkerhed® lægger vægt på medarbejdernes personlige udvikling og trivsel. Dette omfatter forståelse for egne reaktionsmønstre og stresshåndtering.
 6. Integration af Livvagtens Sikkerhedstænkning:
  • Ved at integrere livvagtens tilgang til personbeskyttelse og sikkerhedstænkning, tilbyder konceptet en unik vinkel på, hvordan man kan opretholde sikkerheden i vanskelige situationer.
 7. Samarbejde med Borgere:
  • Pædagogisk Sikkerhed® fokuserer på at arbejde sammen med borgeren snarere end at arbejde for borgeren. Dette skaber et mere respektfuldt og inkluderende miljø.
 8. Evidensbaseret Udvikling:
  • Udviklingen af Pædagogisk Sikkerhed® er baseret på omfattende forskning og praksiserfaringer. Dette sikrer, at konceptet er både teoretisk velbegrundet og praktisk anvendeligt.

Konklusion:

Pædagogisk Sikkerhed® blev skabt for at imødekomme det presserende behov for en sikker og samtidig pædagogisk tilgang i arbejdet med borgere, der udviser udfordrende adfærd. Konceptet repræsenterer en holistisk tilgang, der ikke kun adresserer medarbejdernes sikkerhed, men også fremmer deres personlige og professionelle udvikling. Ved at kombinere aspekter af sikkerhed og pædagogik sikrer Pædagogisk Sikkerhed®, at medarbejderne er rustet til at håndtere komplekse og udfordrende situationer på en effektiv og menneskelig måde.

Hvem grundlagde Pædagogisk Sikkerhed®?

Pædagogisk Sikkerhed blev grundlagt af S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed®. Konceptet er udviklet for at integrere sikkerhed og pædagogik, til gavn for både medarbejdere og borgere inden for social- og sundhedsområdet. Michael Neigaard er grundlægger af S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® og dermed også af konceptet Pædagogisk Sikkerhed®.

Hvilke metoder ligger i konceptet Pædagogisk Sikkerhed®?

1. Integration af Livvagtens Sikkerhedstænkning og Socialpædagogik:

 • Livvagtens Tilgang: Fokus på personbeskyttelse, risikovurdering, og forebyggelse af fysisk og verbal vold. Dette inkluderer teknikker for placering i rum, nødudgange, håndtering af potentielt farlige genstande, og fysisk nødværge.
 • Socialpædagogik: Fokus på afstemt pædagogik, relationsarbejde, og forståelse for borgerens behov og adfærd. Metoderne omfatter Low Arousal tilgangen, eksternalisering af problemstillinger, og opbygning af professionelle relationer.

2. Konflikthåndtering og Deeskalering:

 • Konflikttrekanten og Egne Modeller: En unik model udviklet til at forstå og håndtere konflikter effektivt. Dette indebærer at identificere og adressere de underliggende årsager til konflikter samt bruge nonverbale og verbale teknikker til deeskalering.

3. Arbejdsmiljø og Trivselsfremmende Praksis:

 • Fokus på Mental Robusthed: Forebyggelse af negative tanker og tankemønstre, stresshåndtering, og udvikling af positive coping-strategier.
 • Vurdering af Arbejdsforhold: Inkluderer analyse af vagtplaner, bemanding, og arbejdsmiljø for at sikre, at personalet har de nødvendige ressourcer og støtte.

4. Borgerinddragelse og Ressourcefokuseret Tilgang:

 • Samspil med Borgeren: Søger indsigt i borgerens liv og virkelighed, reducerer magtforholdet mellem personale og borger og anvender diskurser, der appellerer til borgerens verden.
 • Fokus på Borgerens Livskvalitet: Gennem forståelse og empati arbejdes der for at fremme borgerens velbefindende og selvbestemmelse.

5. Uddannelse og Efteruddannelse:

 • Interne Uddannelsesprogrammer: Disse programmer er designet til at udruste medarbejdere med de nødvendige færdigheder og viden til at implementere Pædagogisk Sikkerhed i praksis. Dette omfatter både grundlæggende og avancerede moduler, der dækker teori og praktiske færdigheder.

6. Praktisk Anvendelse i Hverdagen:

 • Scenarier og Simuleringer: Regelmæssig træning i håndtering af forskellige scenarier, herunder konfliktsituationer, krisehåndtering, og sikkerhedstræning.

7. Inddragelse af Nyeste Forskning og Teorier:

 • Evidensbaseret Praksis: Konstant opdatering af metoder og teknikker baseret på den nyeste forskning inden for psykologi, pædagogik og sikkerhedsstudier.

Konklusion: Metoderne inden for Pædagogisk Sikkerhed repræsenterer en omfattende og integreret tilgang, der forbinder sikkerhed med høj kvalitet i social- og sundhedsfagligt arbejde. Dette koncept går ud over traditionelle metoder ved at kombinere elementer af fysisk sikkerhed, psykologisk forståelse, og pædagogisk innovation, hvilket resulterer i et mere robust og effektivt arbejdsmiljø for både personale og borgere.

Er der fysiske teknikker i Pædagogisk Sikkerhed®, og hvilke?

Ja, Pædagogisk Sikkerhed inkluderer fysiske teknikker som nænsom fysisk magt, positionering i lokaler, skånsom magtanvendelse og teknikker til personlig beskyttelse inspireret af livvagtens praksis.

Handler konceptet Pædagogisk Sikkerhed® også om konflikthåndtering?

Ja, konflikthåndtering er en central del af konceptet Pædagogisk Sikkerhed. Dette aspekt af tilgangen er udformet for at sikre, at både personale og borgere kan navigere i udfordrende situationer på en sikker og konstruktiv måde. Her er de vigtigste elementer af konflikthåndtering inden for Pædagogisk Sikkerhed:

1. Forståelse og Identifikation af Konflikter:

 • Konfliktanalyse: Det første skridt i effektiv konflikthåndtering er at forstå årsagerne til konflikten. Dette inkluderer at identificere udløsende faktorer, bagvedliggende behov, og potentielle risikomomenter.
 • Konflikttrekanten: En unik model, der bruges til at analysere og forstå dynamikkerne i en konflikt, hvilket hjælper medarbejderne til at vælge den mest hensigtsmæssige reaktion.

2. Teknikker til Deeskalering og Konfliktløsning:

 • Verbale og Nonverbale Strategier: Anvendelse af verbale færdigheder som aktiv lytning, empatisk kommunikation og beroligende dialog, kombineret med bevidst brug af kropssprog for at reducere spændinger.
 • Affektregulering: Assisterer både personalet og borgeren i at håndtere og regulere følelser, hvilket er afgørende for at deeskalere konflikter.

3. Sikkerhedsfokuseret Konflikthåndtering:

 • Risikovurdering: Kontinuerlig vurdering af sikkerhedsrisici under konflikter for at sikre, at alle involverede parter forbliver sikre.
 • Forebyggende Tiltag: Implementering af procedurer og strategier for at forhindre eskalering af konflikter.

4. Uddannelse og Kapacitetsopbygning:

 • Efteruddannelse i Konflikthåndtering: Medarbejdere modtager regelmæssig træning i konflikthåndtering som en del af deres professionelle udvikling. Dette inkluderer både teoretisk viden og praktiske øvelser.
 • Scenario-baseret Træning: Simulerede øvelser og rollespil, der forbereder medarbejderne på at håndtere reelle konfliktsituationer på arbejdspladsen.

5. Integreret Tilgang:

 • Balance mellem Sikkerhed og Pædagogik: Konceptet understreger vigtigheden af at finde en balance mellem sikkerhedsforanstaltninger og pædagogiske metoder. Dette betyder at skrue op eller ned for sikkerheds- eller pædagogiske tiltag afhængigt af situationens karakter.

Konklusion: I Pædagogisk Sikkerhed er konflikthåndtering ikke blot en reaktiv foranstaltning, men en integreret del af den daglige praksis, der omfatter forebyggelse, intervention og refleksion. Denne tilgang sikrer, at personalet er udstyret til at håndtere konflikter på en måde, der respekterer og beskytter alle involverede parter, samtidig med at der opretholdes et trygt og støttende miljø.

Kan du fortælle om, hvordan konceptet integrerer livvagtens sikkerhedstænkning og socialpædagogens tilgang?

Pædagogisk Sikkerhed® er et unikt koncept, som integrerer livvagtens sikkerhedstænkning med socialpædagogens tilgang. Dette skaber en holistisk og balanceret metode til håndtering af udfordringer i social- og sundhedssektoren. Her er en detaljeret gennemgang af, hvordan disse to elementer smelter sammen i Pædagogisk Sikkerhed:

1. Livvagtens Sikkerhedstænkning:

 • Fysisk Beskyttelse: Livvagtens primære rolle er at beskytte individer fra fysiske trusler. I Pædagogisk Sikkerhed anvendes denne tankegang til at skabe et fysisk sikkert miljø for både personalet og borgerne.
 • Risikovurdering: Livvagten er trænet i løbende at vurdere potentielle risici og trusler. Denne evne til at foretage minut-til-minut risikovurderinger er integreret for at forudse og forhindre farlige situationer i sociale indstillinger.
 • Proaktiv Planlægning: Ligesom en livvagt planlægger sikkerhedsforanstaltninger, inkluderer Pædagogisk Sikkerhed planlægning og forberedelse for at sikre, at alle situationer håndteres med størst mulig sikkerhed.

2. Socialpædagogens Tilgang:

 • Empatisk og Relationsorienteret: Socialpædagogens arbejde fokuserer på at forstå og imødekomme de enkelte borgeres behov gennem etablering af stærke relationer og empatisk kommunikation.
 • Individcentreret Støtte: Socialpædagogikken i Pædagogisk Sikkerhed sigter mod at forstå og støtte borgeren i henhold til deres individuelle situation, ressourcer og udfordringer.
 • Udviklingsfokus: Socialpædagogen arbejder for at fremme borgernes selvstændighed, livskvalitet og social integration.

3. Sammensmeltning af de To Tilgange:

 • Balanceret Respons: Pædagogisk Sikkerhed søger en balance, hvor livvagtens beskyttelsesfokus og socialpædagogens udviklingsorienterede tilgang kombineres. Dette betyder at skrue op eller ned for den ene eller anden tilgang, afhængigt af situationens specifikke krav.
 • Forebyggelse og Intervention: Konceptet omfatter både forebyggelse af udfordringer og intervention, når de opstår. Dette sikrer, at både sikkerheds- og pædagogiske aspekter er integreret i alle faser af omgangen med borgerne.
 • Uddannelse og Kompetenceudvikling: Personalet uddannes i både sikkerhedsteknikker og socialpædagogiske metoder, hvilket sikrer, at de kan handle effektivt og med omtanke i en række forskellige situationer.

Konklusion: Integrationen af livvagtens sikkerhedstænkning og socialpædagogens tilgang i Pædagogisk Sikkerhed skaber en omfattende ramme, der ikke kun adresserer den fysiske sikkerhed, men også den psykologiske og sociale trivsel for både borgere og personale. Dette gør det muligt for medarbejderne at navigere sikkert og effektivt i komplekse og udfordrende miljøer, samtidig med at de opretholder et højt niveau af omsorg og støtte.

 

Hvordan understøtter Pædagogisk Sikkerhed® medarbejdernes trivsel og mentale sundhed?

Pædagogisk Sikkerhed anerkender vigtigheden af medarbejdernes mentale sundhed og trivsel.

Det omfatter teknikker til stresshåndtering, mental robusthed og fremmer en kultur, hvor medarbejderes følelsesmæssige velvære prioriteres. Dette understøttes gennem løbende uddannelse og støtte.

Hvordan tilpasses Pædagogisk Sikkerhed® til forskellige arbejdsområder inden for social- og sundhedssektoren?

Pædagogisk Sikkerhed® er fleksibelt og kan tilpasses forskellige miljøer og målgrupper inden for social- og sundhedssektoren.

Dette inkluderer tilpasning af tilgange og teknikker baseret på de specifikke behov og udfordringer, der er karakteristiske for de forskellige områder, såsom psykiatri, ældrepleje eller handicapområdet.

Hvordan bidrager Pædagogisk Sikkerhed® til at reducere brugen af tvang og magtanvendelse?

Gennem sin unikke kombination af sikkerhedstænkning og pædagogiske strategier hjælper Pædagogisk Sikkerhed med at nedbringe behovet for tvang og magtanvendelse.

Ved at fokusere på forebyggelse, deeskalering og forståelse for den enkeltes behov, fremmer tilgangen et mere respektfuldt og mindre konfrontatorisk miljø.

Hvordan evalueres og sikres kvaliteten af Pædagogisk Sikkerhed® i praksis?

Kvaliteten af Pædagogisk Sikkerhed sikres gennem løbende evaluering og tilpasning.

Dette omfatter regelmæssig feedback fra medarbejdere, ledelse og borgere, samt opdateringer af tilgangene baseret på nyeste forskning og praksiserfaringer.

Hvordan bidrager Pædagogisk Sikkerhed® til faglig udvikling og kompetenceopbygning hos medarbejderne?

Pædagogisk Sikkerhed tilbyder medarbejderne en unik mulighed for faglig udvikling, ved at kombinere elementer fra sikkerhedsfaglighed og socialpædagogik.

Dette udvider medarbejdernes kompetencesæt, gør dem i stand til at håndtere komplekse situationer og bidrager til deres personlige og professionelle vækst.

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.