Scroll Top

Pædagogisk Sikkerhed

Konflikttrekanten

Trafiklysmodellen

KRAP

Low Arousal & LA2

Afstemt Pædagogik

Kitwood blomsten

Empowerment

Brøset Violence Checklist (BVC)

Søjlemodellen

Konflikthåndterings aftaler/Tryghedsplan
FIT, FeedbAck Informed Treatment
FOKUS PÅ PÆDAGOGISK SIKKERHED
S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed

Teori, der kombinerer livvagtens sikkerhed med socialpædagogens tilgang til mennesker til en synergi i en samlet dynamisk enhed. Det er en langsigtet og ressourceorienteret filosofi, der fremmer tryghed og udvikling både for personale og mennesker i social- og sundhedssektoren.

VI DÆKKER HELE DANMARK
når sikkerheden er i fokus
Konflikttrekanten®

Frustration, Emne, Mulighed er siderne i trekanten. I situationer og til deeskalering af en højspændt situation eller konflikt benyttes dette redskab, så alle kommer sikre igennem situationen. Bliver personen fysisk udadreagerende, kan der opstå situationer, hvor der vil være behov for Skånsom nødværge®.

*Se Konflikttrekanten® nedenfor

Interesseret i vores undervisning i  konflikthåndtering?

Vil du høre mere om, hvordan S.T.O.P. også kan hjælpe jer,
til en tryggere hverdag?

trafiklysmodellen

Trafiklysmodellen er et risikoanalyserings- og vurderingsskema. Redskabet anvendes til forebyggelse af kontroltab og dermed udadreagerende, “rød, gul, grøn” adfærd. Når det ikke lykkes at forebygge kontroltab, anvendes samme redskab til at dæmpe kontroltab. Skemaet er ofte en del af den individuelle plan, og indgår i det samlede pædagogiske arbejde på stedet.

krap

Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende og Praksis. Alle mennesker har ressourcer, og vi udvikler os bedst gennem vores succeser samt at alle mennesker har grundlæggende behov for anerkendelse. Disse konstruktive redskaber bidrager til en mere enkel hverdag og målretter indsatsen for borgeren.

AKUT TELEFON
7199 3775

Har du brug for vikarer? kurser?
eller har du blot spørgsmål til vores indsatser?

low arousal & la2
  • Tager udgangspunkt i at personer reagerer med udfordrende adfærd, når de har mistet kontrollen, over sig selv og er havnet i en tilstand af kaos. Med denne tilgang tilpasser personalet deres handlinger, krav og kommunikation til den enkelte borger, så vedkommende undgår at havne i kaos. Også kaldet ro-givende pædagogik. Der er fokus på ikke konfronterende handlinger i arbejdet.
afstemt pædagogik

Medarbejderen skal afstemme sig i forhold til borgeren, ikke omvendt. Og ansvaret for at nedbringe den udfordrende adfærd ligger hos omgivelserne. Tankegangen i Afstemt Pædagogik er at finde borgerens ressourcer og se muligheder for forandring, frem for at være optaget af problemer og af at korrigere og påtale udfordrende adfærd. Det gælder om at gøre omgivelserne mere forudsigelige og meningsfulde for at kunne øge borgerens muligheder for at håndtere stressfaktorer.

Kitwood blomsten

Kitwood blomsten er udviklet af Tom Kitwood, primært til borgere ramt af demens. Personalet skal fremme og sikre at personen får opfyldt sine grundlæggende psykologiske behov og viser tegn på at føle sig veltilpas, er i godt humør, smiler og udviser afslappethed samt har evne til at engagere sig og være positiv. Blomstens blade er: Inklusion, Kærlighed, Trøst, Tilknytning, Meningsfuld beskæftigelse og Identitet.

AKUT TELEFON
7199 3775

Skab tryghed for borgere og personale, med S.T.O.P. vikarer
og S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed®

empowerment

Centralt i Empowerment er mobilisering, der er et vigtigt element i den selvtillidsskabende proces som handler om at få kontrol over eget liv. Styrke den enkeltes tro på sig selv og egen handlekraft. Kodeordene er en frigørende og reflekterende handling, selvstyring og lokal læring gennem demokratisk dialog og etablering af refleksion.

brøset violence checklist (BVC)

Screeningsredskab/risikovurderingsskema, som personalet kan bruge til at vurdere, hvorvidt der inden for de kommende 24 timer er risiko for voldelig adfærd fra en persons side, og dermed om der er behov for en forebyggende indsats.

Søjlemodellen

Dynamisk redskab til at observerer og registrere inden påbegyndelse af indsats. Redskabet anvendes for at få et overblik over om der er taget tilstrækkelig hånd om det voldsforebyggende arbejde. Både ledelse og medarbejdere kan benytte redskabet til identifikation, forebyggelse og håndtering af konflikter samt understøttelse og læring.

konflikthåndterings aftaler/tryghedsplan

Konflikthåndterings aftaler (eller tryghedsplan) er en slags samarbejdsaftale mellem personale og borgere. I planen beskriver personalet sammen med personen, hvordan udfordrende adfærd kommer til udtryk, samt hvad personalet skal være opmærksomme på og konkret kan gøre, hvis adfærden opstår. Aftalen laves i fredstid. Fx Hvad vil du gerne have at personalet gør, når du får det svært? Hvad virker for dig, når du får det svært?

fit – feedback informed treatment

FIT er et redskab til dialog og evaluering, som bruges i samarbejde mellem borger og medarbejder. Borgerens evaluering af samtalen eller samarbejdet og borgerens vurdering af udbyttet af samtalerne gør det muligt for medarbejderen at tilrettelægge og målrette indsatsen og støtten, så borgeren får mest muligt ud af samarbejdet. En borger, der er tilfreds og trives godt, har mindre risiko for at reagere med voldsom adfærd.

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.