Scroll Top

Vikar

VIKAR TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SPECIALISTER I DET KOMPLEKSE OG UDFORDRENDE

VIKAR MED HØJ FAGLIGHED OG ORDENTLIGHED

KURSUSAFDELING
KONFLIKTHÅNDTERING – NØDVÆRGE?

SKÆRMNING
SOCIALPÆDAGOGISK TILGANG

BRUG FOR akut HJÆLP nu?

EN VIKAR FRA S.T.O.P. : MEGET MERE EN BLOT EN VIKAR!

Hvorfor en vikar fra S.T.O.P.?

Når du vælger S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed® for dine vikarbehov, træder du ind i et rum, hvor kvalitet og ekspertise går hånd i hånd. Vores vikarservice er ikke blot en løsning – det er en strategisk partner, der forstår de dybder og nuancer, der kendetegner arbejdet inden for social- og sundhedssektoren. Vores vikarer er nøje udvalgte, højt kvalificerede og trænede i konflikthåndtering, hvilket sikrer en ubesværet integration i dit team.

FAGLIGE LEDERE SOM ANSVARLIGE

Vores faglige ledere er ansvarlige for at støtte vores vikarer ude på indsatserne. Disse ledere sikrer høj kvalitet og omfattende support, så hver vikar føler sig værdsat, vejledt og en del af et stærkt team. Denne direkte ledelsesstøtte styrker både servicekvaliteten og vikarernes trivsel på arbejdspladsen.

Vikarer, Der Forstår og Tackler Udfordringer

Hos S.T.O.P. er hver vikar trænet til at navigere i komplekse situationer med en kombination af faglig dygtighed og menneskelig forståelse. Vores vikarer er ikke kun medarbejdere; de er problemknusere, som med deres ekspertise og empati sikrer, at borgerne får den bedst mulige støtte. Denne dybe forståelse for både de daglige udfordringer og de mere unikke problemstillinger gør vores vikarer til en uundværlig ressource.

Vælg en Vikar fra S.T.O.P. – Skab Tryghed og Udvikling

Vores vikarer står klar til at tilbyde:

  • Specialiseret viden i håndteringen af komplekse situationer.
  • En kombination af professionel kompetence og menneskelig indsigt.
  • Fleksible løsninger, der er skræddersyet til dine specifikke behov.
  • Engagement i at fremme trivsel og personlig udvikling.
  • 24/7 tilgængelighed, hvilket garanterer support, når du har mest brug for det.

Ved at vælge en vikar fra S.T.O.P. sikrer du ikke kun kompetent assistance. Du vælger en partner, der er dedikeret til at skabe et tryggere og mere udviklende miljø for både borgere og personale. Vi er stolte af at være det fortrukne valg for regioner, kommuner og private opholdsteder, der søger højeste kvalitet i vikarydelser.

Vikar service fra S.T.O.P.På billedet ser du Denis. Denis Quvang er udførechef hos S.T.O.P. A/S. I dette 59 sekunders videoklip, kan du møde Denis som fortæller kort og præcis, hvad der gør os anderledes.

Vikar fra S.T.O.P. - Pædagogisk Sikkerhed, giver dig tryghed for faglighed og kompetencer.

På billedet ser du Nadia og Michael. Nadia Lykke Christensen er adm. chef  og Michael Neigaard er grundlægger & direktør. 

Hos S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed® prioriterer vi møder med kunder i øjenhøjde. Vores tilgang er præget af nærvær og en dyb forståelse for hver unik situation. Vi lytter, engagerer os og skaber tillidsfulde relationer, hvilket er essentielt for at udvikle skræddersyede og effektive vikarløsninger. For os er hvert møde en mulighed for at styrke et meningsfuldt partnerskab.

VIDEN OM S.T.O.P – PÆDAGOGISK SIKKERHED®

S.T.O.P. – pædagogisk Sikkerhed® er et dansk vikarbureau, som blev grundlagt i 2005.

Dengang var ydelsen udelukkende personsikkerhed, men efterspørgsel på trivsel, voldsforebyggelse og sikkerhed, på Social- & Sundhedsområdet, betød et skifte. Klik på knappen for mere information.

Hvad er en vikar?

Hvad Definerer en Vikar hos S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed®?

I et traditionelt perspektiv er en vikar en person, der midlertidigt overtager jobfunktioner for en anden. Men hos S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed® transcenderer vores vikarer denne definition. De er ikke blot en midlertidig erstatning; de er nøje udvalgte, højt kvalificerede professionelle, som bringer en unik blanding af Sikkerhed, Tryghed, Omsorg og Pædagogik (S.T.O.P.) til hver opgave.

S.T.O.P.’s Vikarer: Specialiserede og Menneskefokuserede

Vores vikarer skiller sig ud fra traditionelle bureauer ved at tilbyde mere end blot midlertidig arbejdskraft. De er uddannet i Low Arousal-tilgangen, som er en vigtig del af vores pædagogiske sikkerhedsmodel. Denne tilgang betyder, at de arbejder for at minimere stress og konflikt ved at forstå og tilpasse sig de enkelte borgeres behov og adfærdsmønstre. Det er ikke kun en metode; det er en filosofi, der understøtter vores vikarers evne til at skabe et trygt og roligt miljø for alle involverede.

Pædagogisk Sikkerhed: KerneN i Vores Vikarydelser

Pædagogisk Sikkerhed hos S.T.O.P. er en holistisk tilgang, der integrerer både sikkerhed og pædagogiske principper. Vores vikarer er uddannet til at anvende denne tilgang, hvilket gør dem i stand til effektivt at håndtere og forebygge konflikter. De forstår, at sikkerhed ikke kun er fysisk, men også psykologisk. Ved at kombinere disse elementer kan vores vikarer skabe en atmosfære, hvor både borgere og personale føler sig trygge og understøttede.

Konflikthåndtering: En Grundpille i Vores Service

Konflikthåndtering er en afgørende kompetence for vores vikarer. I modsætning til almindelige vikarbureauer, hvor fokus ofte ligger på den praktiske udførelse af arbejdsopgaver, sikrer S.T.O.P. at vores vikarer har de nødvendige færdigheder til at navigere i udfordrende adfærd og komplekse interaktioner. Dette er særligt vigtigt i arbejdet med mennesker, der måske kæmper med psykiske, følelsesmæssige eller adfærdsmæssige udfordringer.

S.T.O.P. Vikarer: Mere end Et Vikarbureau

Vores vikarer repræsenterer kernen i S.T.O.P.’s filosofi: Sikkerhed, Tryghed, Omsorg og Pædagogik. Hver af disse elementer er indlejret i den måde, vi uddanner og forbereder vores vikarer på. Vores mål er ikke bare at fylde et midlertidigt hul i arbejdsstyrken; det er at levere en service, der beriger og forbedrer livskvaliteten for både borgere og medarbejdere. Vores vikarer er ikke bare medarbejdere – de er ambassadører for en dybere, mere medfølende og effektiv tilgang til pleje og støtte.

Klik her – for at læse om lovgivning for vikararbejde i Danmark

VI INVESTERE I VORES VIKARER

Kontinuerlig Forbedring og Dygtiggørelse: Vikarkurser hos S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed®

Hos S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed® ligger vores fokus på konstant forbedring og dygtiggørelse inden for Sikkerhed, Tryghed, Omsorg og Pædagogik (S.T.O.P.). Dette opnår vi gennem målrettede kurser for vores vikarer, hvilket er en central del af vores bestræbelser på at investere i vores personale og dermed hele organisationens udvikling.

Vikarkurser: Specialiseret Viden og Færdigheder

Vores vikarkurser er designet til at styrke vikarernes kompetencer i konflikthåndtering, nødværge og pædagogiske metoder. Disse kurser er ikke blot en uddannelse; de er en mulighed for at dykke dybere ind i de grundlæggende principper, som S.T.O.P. står for. Ved at udstyre hver enkelt vikar med denne specialiserede viden, sikrer vi, at de er forberedt til at møde de udfordringer, de kan støde på i deres arbejde.

Psykologisk Tryghed: En Ledelsesopgave

Vi forstår, at den vigtigste ledelsesopgave i S.T.O.P. er at skabe psykologisk tryghed i hele organisationen. Dette starter med vores vikarer. Ved at tilbyde dem adgang til disse kurser sikrer vi, at de føler sig støttede, værdsatte og udrustede til at yde deres bedste. Psykologisk tryghed er fundamentet for et effektivt arbejdsmiljø og er afgørende for vores vikarers evne til at levere de højeste standarder inden for pædagogisk sikkerhed.

At være vikar hos S.T.O.P. give rmulighed for kurser i bl.a. Pædagogisk Sikkerhed.

Hos S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed® er vi dedikerede til at sikre, at hver vikar ikke bare opfylder, men overgår de forventede standarder inden for social- og sundhedssektoren. Derfor tilbyder vi vores vikarer adgang til en omfattende kursusplatform, der er skræddersyet til at styrke deres færdigheder og viden, specielt inden for Pædagogisk Sikkerhed.

MANGLER I ET KURSUS I KONFLIKTHÅNDTERING?

Vi er specialister i at forebygge udadreagerende adfærd, ved hjælp af vores konflikthåndtering og skånsom nødværge – og vi lærer meget gerne fra os!

Vi underviser i at passe på sig selv, stadig med fokus på omsorg og tryghed for borgeren. Personalet skal sikkert hjem, hver dag og borgeren skal trives og have tryghed. Klik for at læse mere om vores kurser.

S.T.O.P. Vikar total – case

S.T.O.P opstartede samarbejde med kunden, hvor starten på dette samarbejde var en vikar indsats. Efter kort tid, stod det klart for ledelsen af stedet, at behovet var anderledes. Stedet havde behov for at S.T.O.P skulle varetage hele indsatsen, andetsteds, hvorefter det i samråd med Faglig Leder i S.T.O.P, blev etableret en midlertidig base for borgeren og S.T.O.P´s medarbejdere andensteds.

S.T.O.P varetog herefter hele indsatsen omkring borgeren, mens visitation og ledelsen på indsatsen fandt nye egnede muligheder for borgeren. Det faste personale og ledelsen på indsatsen kunne nu reinvestere setting for de resterende borgere.

BRUG FOR HJÆLP EN GANG IMELLEM

VIKAR

S.T.O.P. Vikar Støtte: Specialiseret Assistance i Eksisterende Personalegrupper

S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed® tilbyder vikarstøtte til konkrete borgerindsatser inden for en eksisterende personalegruppe. Med vikarer, der har minimum to års praksiserfaring og certificering, sikrer vi høj faglighed og effektiv håndtering af udfordrende adfærd.

Integrering i Eksisterende Teams: En Problemfri Overgang

Vores vikarer integreres smidigt i din eksisterende personalegruppe, uanset om det skyldes sygemelding, barsel eller ferie. Gennem en grundig vurdering af kompetencekompleksiteten udvælger vi de bedst egnede medarbejdere til at indgå i dit teams faste rul. Koordination og planlægning er nøgleelementer for at sikre, at alle forventninger til de borgerrettede forløb afstemmes effektivt.

Sikring af Tryghed og Støtte i Dagligdagen

Vores vikarer tager udgangspunkt i den eksisterende pædagogiske handleplan eller plejeplan. Med en dyb forståelse for sprogbrug, stemmeføring, kropssprog og adfærd, aflæser de relevante signaler og triggere. Denne indsigt gør det muligt for dem hurtigt at tilpasse sig og yde støtte i dagligdagen.

Konflikthåndtering: Proaktiv og Helhedsorienteret Tilgang

Vores vikarer anvender relevante metoder og redskaber til at forebygge og mestre situationer, der kan udvikle sig til konflikter. Vi afdækker og beskriver situationen fra både borgerens og medarbejderens perspektiv, samt et metaperspektiv. Dette gør det muligt at forebygge og yderligere støtte i udviklingen af effektive trivsels- og mestringsstrategier.

Mission

ALLE har ret til en tryg hverdag.

Vores mission gennemsyrer organisationen fra direktionen over Faglige Ledere og medarbejdere til borgere. Vi faciliterer tryghed i opgaverne. Det giver sikkerhed for både dig dit personale samt dem du skal hjælpe.

Vision

ALLE har ret til positiv fremtid.

Vores vision er at skabe en tryg og positiv fremtid i praksis. Synergien imellem faglighed og sikkerhed skaber den omsorg, vi gerne vil give både dig, dit personale samt dem du skal hjælpe.

S.T.O.P. Vikar – case

En indsats kontaktede S.T.O.P, omkring muligheder for tilgang af én medarbejder indenfor feltet kompleks ASF til et eksisterende team i indsatsen. Internt i organisationen tog vi fat på den/de medarbejdere som passede ind i den ramme, for at høre om vedkommende kunne indgå i et fast rul. 

Herefter arrangeredes et teams møde, hvor indsatsens leder og dennes repræsentant fra personalegruppen mødte Faglig leder og medarbejder. Her afstemtes, og aftaltes introforløb samt faste vagter, i den givende periode. 

FAQ – ofte stillede spørgsmål til vikar arbejde

Hvad kræver det at blive vikar hos S.T.O.P.?

For at kvalificere sig som vikar hos os, skal du have mindst to års erfaring inden for social- eller sundhedssektoren. Vi søger vikarer, som er engagerede, fleksible og har stærke faglige kompetencer. Certificeringer inden for konflikthåndtering er særligt værdsat.

Hvordan foregår matchningen af vikarer og kunde hos S.T.O.P.?

Vi prioriterer et præcist match mellem vikarer og klienter baseret på vikarens færdigheder og klientens behov. Vores mål er at sikre, at hver vikar integreres problemfrit i klientens eksisterende personalegruppe.

Tilbyder S.T.O.P. specialiseret træning til vikarer?

Ja, vi tilbyder vikarer løbende specialiserede kurser og træning. Dette inkluderer konflikthåndtering og pædagogiske metoder for at sikre, at vores vikarer altid er opdateret med de nyeste teknikker

Er S.T.O.P.s vikarer udstyret til at håndtere udfordrende adfærd?

Ja, vores vikarer er veluddannede i at håndtere en række udfordrende adfærd. De bruger effektive teknikker og metoder til at skabe tryghed og støtte i alle situationer.

Hvordan sikrer S.T.O.P. høj kvalitet i vikarservicen?

Vi sikrer kvaliteten gennem nøje udvalgte vikarer, kontinuerlig træning, samt ved at samarbejde tæt med klienterne for at forstå og imødekomme deres unikke behov. Vi vurderer løbende vores vikarers præstationer og klienttilfredsheden.

Hvordan støtter S.T.O.P. sine vikarers trivsel?

Vikartrivsel er essentiel for os. Vi fremmer dette gennem støttende lederskab, adgang til ressourcer, træning og en kultur, der opmuntrer til åben dialog. Vi stræber efter at skabe et miljø, hvor hver vikar føler sig værdsat og som en del af et engageret team.

Ønsker du at høre mere, eller bestille en vikar? Så kontakt os venligst på tlf. + 45 7199 3775 eller udfyld nedenstående skema, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.