Scroll Top

Specialpædagogisk støtte

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE

UDVIKLING OG SUNDE SOCIALE RELATIONER

SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE – ALLE UDFORDRINGER I ALLE FASER

FLEKSIBILITET OG SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE: VORES FUNDAMENT I S.T.O.P.

Vores koncept “Pædagogisk Sikkerhed®” er kernen i vores specialpædagogiske støtte. Denne tilgang er essentiel for vores evne til at håndtere et bredt spektrum af udfordringer inden for specialpædagogikken. Ved at kombinere sikkerhedsprincipper fra livvagtens verden med special- og socialpædagogiske metoder, skaber vi en unik synergi, der gør os i stand til at støtte i forskelligartede og krævende situationer.

Specialpædagogisk støtte i Folkeskole og uddannelsesinstitutioner

Hos S.T.O.P. Pædagogisk Sikkerhed® tror vi på værdien af specialpædagogisk støtte, der hjælper børn og unge til at blive i deres almindelige skolemiljø. Vores tilgang fokuserer på at identificere og styrke individuelle kompetencer hos børnene, hvilket gør dem i stand til at håndtere daglige udfordringer på en konstruktiv og selvhjulpen måde.

Ved at hjælpe med finde mestringsstrategier og med en personcentreret vejledning, arbejder vi for at sikre, at hvert barn kan trives i deres klasse. Vores special- og socialpædagoger arbejder tæt sammen med både elever og lærere for at fremme forståelse og sociale relationer i klasseværelset. Dette skaber en stærk fundament for sunde, langvarige relationer mellem elever og lærere, og mellem eleverne indbyrdes.

Ved at investere i disse tidlige interventioner, sikrer S.T.O.P., at hvert barn får den bedste mulige start i livet, og en chance for at udfolde sit fulde potentiale i et inkluderende og støttende miljø.

Dreng i folkeskolen modtager specialpædagogisk støtte, som hjælp tiul at undgå konflikter i skolen.

Drengen på billedet, altid fyldt med masser af energi og kreativitet, fandt ofte sig selv i konflikter i skolen.

Med specialpædagogisk støtte lærte han at navigere i sociale interaktioner og udtrykke sig konstruktivt.

Denne skræddersyede støtte hjalp ham ikke kun fagligt, men gav ham også de nødvendige redskaber til at forstå og håndtere sine følelser. Som et resultat, begyndte han at trives både i og uden for klasseværelset, hvilket skabte en positiv forandring i hans daglige liv.

SØGER I KONFLIKTHÅNDTERING målrettet uddannelsesinstitutioner?

Mangler i et kursus i konflikthåndtering som er målrettet skoler og uddannelsesinstitutioner? – så tøv ikke med at kontakte os.

Vi er specialister i at forebygge konflikter og vi har kurser som er designet til klasseværelset. Klik for at læse mere om vores kurser.

HVAD ER SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE?

Specialpædagogisk støtte er afgørende for at hjælpe individer med særlige læringsbehov. Denne tilgang tilpasser undervisning og støtte til den enkeltes unikke behov, fremmer deres udvikling og understøtter deres potentiale.

Kerneelementer i Specialpædagogisk Støtte:

 • Individuel Tilpasning med SPS: Specialpædagogisk støtte (SPS) tilpasser undervisning og støtte til hvert individs specifikke behov, herunder dem med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Denne personlige tilgang sikrer, at hver enkelt modtager relevant og effektiv støtte.
 • Inklusion i Fokus: Inklusion er et nøgleelement i specialpædagogisk støtte, især for individer med psykisk funktionsnedsættelse. Denne tilgang garanterer adgang til uddannelse for alle, uanset udfordringer.
 • Anvendelse af Specialiserede Metoder: SPS anvender specialiserede metoder og hjælpemidler til at støtte læring hos personer med tilsvarende svære vanskeligheder. Disse værktøjer er essentielle for at understøtte hvert individs unikke læringsproces.
 • Styrkebaseret Tilgang i SPS: Specialpædagogisk støtte fokuserer på at identificere og udvikle individets styrker og evner. Dette er med til at fremme selvstændighed og personlig udvikling.
 • Tværfagligt Samarbejde i SPS: Specialpædagogisk støtte kræver et tværfagligt samarbejde, herunder arbejde med lærere, terapeuter og forældre. Dette sikrer en holistisk støtte til individer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Konklusion

Specialpædagogisk støtte er essentiel for at sikre, at individer med særlige behov får mulighed for at opnå deres fulde potentiale. Gennem tilpasset undervisning, inklusion og en styrkebaseret tilgang, kan specialpædagogisk støtte gøre en markant forskel i mange menneskers liv. Denne form for støtte er afgørende for at fremme inkluderende og tilgængelig uddannelse for alle

Klik her – for at finde information om servicelovens paragraf 85 (§ 85)

VIDEN OM S.T.O.P – PÆDAGOGISK SIKKERHED®

S.T.O.P. – pædagogisk Sikkerhed® er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2005.

Dengang var ydelsen udelukkende personsikkerhed, men efterspørgsel på social- og specialpædagogiske ydelser til Social- & Sundhedsområdet, betød et stort skifte. Klik på knappen for mere information.

Mission

ALLE har ret til en tryg hverdag.

Vores mission gennemsyrer organisationen fra direktionen over Faglige Ledere og medarbejdere til borgere. Vi faciliterer tryghed i opgaverne. Det giver sikkerhed for både dig dit personale samt dem du skal hjælpe.

Vision

ALLE har ret til positiv fremtid.

Vores vision er at skabe en tryg og positiv fremtid i praksis. Synergien imellem faglighed og sikkerhed skaber den omsorg, vi gerne vil give både dig, dit personale samt dem du skal hjælpe.

Socialpædagogisk Støtte: Vejen til Harmoniske Skolerelationer

Identifikation og Tidlig Indgriben: Nøglen til Socialpædagogisk Støtte

Effektiv socialpædagogisk støtte starter med tidlig identifikation af børn, som kæmper med sociale relationer. Samarbejde mellem lærere og forældre er essentielt for at observere og forstå barnets sociale udfordringer.

Udvikling af Sociale Færdigheder: Hjørnestenen i Socialpædagogisk Støtte

Skoler kan gennem sociale færdighedstræningsprogrammer styrke børns evne til at interagere positivt. Rollespil og gruppeaktiviteter er effektive metoder i socialpædagogisk støtte for at udvikle empati og samarbejdsevner.

Skabelse af en Støttende Klassekultur: Et Socialpædagogisk Fokus

En inkluderende klassekultur er vital for socialpædagogisk støtte. Lærere kan integrere teambaserede aktiviteter og konfliktløsningsstrategier, der fremmer forståelse og respekt i klassen.

Individuel Støtte: Personaliseret Socialpædagogisk Støtte

Nogle børn kan drage fordel af individuel vejledning. Skoler kan tilbyde en-til-en-sessioner, der fokuserer på personlige coping-strategier og følelsesregulering som en del af socialpædagogisk støtte.

Forældresamarbejde: En Viktig Del af Socialpædagogisk Støtte

Forældrenes rolle er afgørende i socialpædagogisk støtte. Konsistent støtte hjemmefra, herunder opmuntring til sociale aktiviteter og refleksion over daglige interaktioner, styrker barnets sociale færdigheder.

Opsummering: Socialpædagogisk Støtte Skaber Positiv Forandring

En samlet socialpædagogisk tilgang kan hjælpe børn med at udvikle sunde sociale relationer. Denne metode styrker ikke kun det enkelte barn, men bidrager også til et mere harmonisk og forstående skolemiljø.

FAQ – ofte stillede spørgsmål til specialpædagogisk støtte

Hvem kan få specialpædagogisk støtte?

Specialpædagogisk støtte er designet til at hjælpe et bredt spektrum af individer, der står over for særlige udfordringer i læring og udvikling. Denne støtte er ikke begrænset til en specifik aldersgruppe eller diagnose, men tilbydes til alle, der kan have gavn af tilpassede læringsstrategier og støtte i deres uddannelsesmæssige, sociale eller personlige udvikling.

 1. Børn og Voksne med Læringsvanskeligheder: Personer med diagnoser som dysleksi, ADHD eller andre specifikke indlæringsvanskeligheder kan modtage specialpædagogisk støtte for at overvinde deres udfordringer i læringsprocessen.
 2. Individer med Udviklingsforstyrrelser: Personer med autismespektrumforstyrrelser eller andre udviklingsforstyrrelser kan have gavn af specialpædagogisk støtte, som kan hjælpe dem med at udvikle sociale, kommunikative og adfærdsmæssige færdigheder.
 3. Personer med Fysiske Handicaps: Individer med fysiske handicaps, såsom høretab, synsnedsættelse eller motoriske forstyrrelser, kan også modtage specialpædagogisk støtte. Denne støtte tilpasser læringsmiljøet og -metoderne til deres specifikke behov.
 4. Elever med Emotionelle og Adfærdsmæssige Udfordringer: Børn og unge, der står over for emotionelle og adfærdsmæssige udfordringer, kan også drage fordel af specialpædagogisk støtte. Dette hjælper dem med at håndtere deres følelser og forbedre deres adfærd i uddannelsesmæssige og sociale sammenhænge.
 5. Voksne, der Genoptager Uddannelse: Voksne, der vender tilbage til uddannelsessystemet eller som har brug for at udvikle nye færdigheder, kan også modtage specialpædagogisk støtte for at tilpasse sig og lykkes i deres uddannelsesrejse.

I essensen er specialpædagogisk støtte tilgængelig for enhver, der står over for barrierer i deres uddannelse eller udvikling, hvilket gør det muligt for dem at opnå deres fulde potentiale på trods af deres udfordringer.

Hvordan får man SPS støtte? ( Specialpædagogisk støtte)

For at modtage SPS-støtte (Specialpædagogisk Støtte) skal der følges nogle specifikke trin. Disse trin kan variere en smule afhængigt af den enkeltes situation og den uddannelsesinstitution, de er tilknyttet, men generelt inkluderer processen følgende:

 1. Identificer Behovet for Støtte: Den første skridt er at identificere behovet for specialpædagogisk støtte. Dette kan komme fra individet selv, forældre, lærere eller andre fagfolk, der arbejder med personen.
 2. Faglig Vurdering: En faglig vurdering skal foretages for at fastslå den specifikke støtte, der er nødvendig. Dette kan involvere test og vurderinger foretaget af uddannelsespsykologer, læger eller andre specialister.
 3. Ansøgning om SPS-støtte: Ansøgningen om SPS-støtte foretages ofte gennem uddannelsesinstitutionen. Institutionen vil normalt have en SPS-vejleder eller tilsvarende personale, der kan vejlede i ansøgningsprocessen.
 4. Dokumentation for Behovet: Ansøgningen skal typisk ledsages af dokumentation, der understøtter behovet for specialpædagogisk støtte. Dette kan omfatte lægeerklæringer, psykolograpporter eller andre relevante dokumenter.
 5. Udarbejdelse af en Støtteplan: Efter godkendelsen af ansøgningen udarbejdes en støtteplan, der skræddersyes til individets behov. Dette kan omfatte særlige undervisningsmetoder, hjælpemidler, tilpasning af læringstempo og miljø, eller anden nødvendig støtte.
 6. Implementering af Støtte: Efter at støtteplanen er udviklet, implementeres den i samarbejde med undervisere og andet relevant personale. Det er vigtigt, at der sker en løbende evaluering og justering af støtten efter behov.

Det er vigtigt at bemærke, at procedurer og krav til SPS-støtte kan variere afhængigt af land, region og specifikke institutioner. For præcise oplysninger og vejledning er det anbefalet at kontakte den relevante uddannelsesinstitution eller den lokale uddannelsesmyndighed.

Kan specialpædagogiske metoder bruges ved skærmning af en borger?

Ja, specialpædagogiske metoder kan effektivt anvendes i skærmningen af en borger. Når en borger har behov for skærmning, ofte på grund af adfærdsmæssige, psykiske eller udviklingsmæssige udfordringer, kan specialpædagogiske tilgange spille en nøglerolle i at sikre, at skærmningen foregår på en respektfuld, effektiv og støttende måde.

Anvendelse af Specialpædagogiske Metoder i Skærmning

 1. Individuel Tilpasning: Specialpædagogikken fokuserer på at tilpasse støtte og interventioner til den enkeltes specifikke behov. Dette kan inkludere tilpasning af skærmningsmiljøet for at minimere stress og angst.
 2. Kommunikation og Interaktion: Effektiv kommunikation er afgørende. Specialpædagogiske metoder kan omfatte brug af alternativ og supplerende kommunikation eller visuelle støtter, hvilket kan være særligt nyttigt for borgere med kommunikationsvanskeligheder.
 3. Positiv Adfærdsstøtte: Specialpædagogikken indebærer ofte anvendelse af positiv adfærdsstøtte, som fokuserer på at forstå årsagerne bag en borgers adfærd og arbejder proaktivt for at skabe positive ændringer.
 4. Emotionel Regulering: Metoder til at hjælpe borgere med at regulere deres følelser og håndtere stress kan være en del af skærmningsprocessen. Dette kan omfatte beroligende teknikker, sensorisk støtte og afslapningsstrategier.
 5. Sikkerhed og Trivsel: Specialpædagogiske metoder prioriterer sikkerhed og trivsel for både borgeren og de omkringværende. Dette kan involvere udarbejdelse af nødplaner og sikkerhedsvurderinger, der er tilpasset den enkeltes behov.
 6. Tværfagligt Samarbejde: Samarbejde med andre fagfolk som psykologer, terapeuter og sundhedspersonale er ofte nødvendigt for at sikre en holistisk og effektiv skærmningsproces.

Konklusion

Specialpædagogiske metoder er derfor ikke kun begrænset til traditionelle uddannelsesmæssige eller terapeutiske miljøer, men kan også anvendes i mere komplekse situationer som skærmning. Ved at anvende disse metoder kan fagfolk sikre, at skærmningen foregår på en måde, der respekterer og støtter borgerens behov, fremmer deres trivsel og opretholder deres værdighed.

Hvordan vi arbejder med specialpædagogisk støtte i S.T.O.P. - Pædagogisk Sikkerhed®?

I S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed® arbejdes der med specialpædagogisk støtte ved at integrere specialiserede strategier og metoder, der er skræddersyet til individets unikke behov. Denne tilgang sikrer en effektiv og respektfuld støtte, der fremmer både udvikling og trivsel for personer med særlige behov.

Sådan Arbejder Vi med Specialpædagogisk Støtte

 1. Individualiseret Tilgang: I centrum for vores specialpædagogiske støtte er en dyb forståelse for hvert enkelt individs behov og styrker. Vi udvikler skræddersyede støtteplaner, der adresserer specifikke udfordringer og fremmer personlige kompetencer.
 2. Kombination af Sikkerhed og Pædagogik: Vi kombinerer principper fra sikkerhedsfagområdet med specialpædagogiske metoder. Dette sikrer en unik synergi, hvor sikkerhed og pædagogisk forståelse går hånd i hånd.
 3. Styrkebaseret Tilgang: Vores specialpædagogiske støtte fokuserer på at identificere og styrke individets kapaciteter. Vi arbejder med at opbygge selvtillid og fremme selvstændighed gennem positive oplevelser og succeser.
 4. Fleksibilitet i Interventioner: Vi tilpasser vores metoder og interventioner løbende. Dette sikrer, at vores støtte forbliver relevant og effektiv, selv når individets behov ændrer sig.
 5. Tværfagligt Samarbejde: Vores tilgang til specialpædagogisk støtte involverer et tæt samarbejde med andre fagfolk som psykologer, terapeuter og sundhedspersonale. Dette sikrer en omfattende og holistisk støtte.
 6. Fokus på Kommunikation: Effektiv kommunikation er central. Vi bruger specialpædagogiske kommunikationsteknikker for at sikre, at hvert individ føler sig forstået og værdsat.
 7. Uddannelse og Efteruddannelse: Vores team gennemgår løbende uddannelse og efteruddannelse inden for specialpædagogik. Dette sikrer, at vi altid er opdateret med de nyeste teknikker og metoder.

Konklusion

Ved S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed® er specialpædagogisk støtte en integreret og dynamisk proces. Vi sikrer, at hvert individ modtager den støtte, de har brug for, for at trives og udvikle sig. Vores tilgang er bygget på respekt, sikkerhed og et dybt engagement i at fremme hvert individs potentiale.

Hvad er forskellen på specialpædagogisk støtte og socialpædagogisk støtte?

Forskellen mellem specialpædagogisk støtte og socialpædagogisk støtte ligger primært i deres fokusområder, målgrupper og tilgang til støtte.

Specialpædagogisk Støtte

Fokus: Specialpædagogisk støtte koncentrerer sig om at hjælpe individer, typisk børn og voksne, med særlige læringsbehov, udviklingsforstyrrelser eller handicaps. Den tilpasser undervisningsmetoder og læringsmiljøer for at opfylde disse individers unikke behov.

Målgruppe: Denne form for støtte er rettet mod personer med læringsvanskeligheder, kognitive udfordringer, kommunikationshindringer eller fysiske handicaps.

Tilgang: Metoderne i specialpædagogik er ofte strukturerede og kan omfatte individualiserede undervisningsplaner, brug af specialværktøjer og teknologier, samt særlige interventioner for at fremme læring og udvikling.

Socialpædagogisk Støtte

Fokus: Socialpædagogisk støtte fokuserer mere på personens sociale integration og interaktion. Den arbejder med at udvikle sociale færdigheder, støtte i hverdagslivet, og hjælper med at opbygge og vedligeholde relationer.

Målgruppe: Den er typisk rettet mod individer og grupper, der oplever sociale udfordringer, herunder dem med psykiske lidelser, adfærdsproblemer eller dem i sociale kriser.

Tilgang: Denne form for støtte anvender ofte praktiske og relationelle tilgange, herunder at skabe tillidsfulde relationer, støtte i dagligdagsaktiviteter og facilitere social deltagelse.

Sammenfatning

Mens specialpædagogisk støtte fokuserer på uddannelse og udvikling af færdigheder relateret til læring og kognition, koncentrerer socialpædagogisk støtte sig om den sociale udvikling og dagligdags funktioner. Begge spiller en afgørende rolle i at støtte individer med særlige behov, men med forskellige fokusområder og tilgange.

Ønsker du at høre mere, eller at bestille en indsats? Så kontakt os venligst på tlf. + 45 7199 3775 eller udfyld venligst nedenstående skema, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.