Scroll Top

”Udvikling og udvidelse af eksisterende tilbud, mod en stærkere
bundlinje, med fokus på trivsel hos borgere og medarbejdere.”
Masterclass

Sikkerhed Tryghed Omsorg Pædagogik

MASTERCLASS

Få en tryggere hverdag

En god strategi til en stærk bundlinje handler om at vælge fokus, og ikke mindst om at fravælge de ting der er irrelevante eller sågar ineffektive. Som udgangspunkt er det vigtigt at have de rette kompetencer i personalegruppen, så man står stærkt på markedet og klar til konkurrencen.

Der findes et utal at certificeringer og pædagogiske tilgange. Derfor er det vigtigt at man gør sig klart i hvilken retning man ønsker at gå. Alle bør tænke i innovation, og have konstant føling med nytænkning. Men at sadle om hyppigt er omkostningsfuldt, forvirrende og bliver meningsløst til sidst. På dette kursus lærer du hvordan du optimerer klogt og effektivt med rettidig omhu.

Bløde værdier

Som leder vil medarbejderne forhåbentlig mærke de mange personlige og professionelle bløde værdier du har qua måden du tilgår dit arbejde på. Men hvad er det, der præcis rammer så inspirerende, og giver definitionen af at være den gode leder, der opnår gode mål mod bedst muligt outcome og bløde mål? Og hvorfor sætte et mål for bløde værdier på ledelsesgangen? Hvorfor sætte et mål i det hele taget?

Bløde værdier giver retning for virksomhedens situation og målene hjælper med at fokuserer virksomhedens energi. Når dine medarbejdere har behov for at energien skal centraliseres og retningen og rammen for arbejdsindsatsen for dagen skal lægges giver målene mening.

De bløde værdier giver den enkelte medarbejder lyst til at udvikle sig personligt og fagligt. I hver enkelt medarbejder-udviklingsplan vil man kunne tage bløde værdier op, og sikre at der er taget hånd herom. Hvilket kan munde ud i, at der for alle i organisationen skabes ekstra motivation til at gå på arbejde hver dag.

Og så er det ikke nødvendigvis det endelige mål: at blive den bedste til arbejdet, der er motivationen. Det er vejen derhen, med alt, hvad der fører med sig af erfaring og samarbejde.

 

Balanceret voldsforebyggelse

Pædagogisk Sikkerhed© og Konflikttrekanten© er elementer i den balancerede voldsforebyggelse som ikke er til at komme udenom når vi taler om at rejse med S.T.O.P. og Michael Neigaard.

På kurset bliver der taget udgangspunkt i principperne herfor, samtidig med at der bliver mulighed for at lægge egne individuelle handleplaner for voldsforebyggelse til nærmeste fremtid.

I denne masterclass arbejder vi med 2 spor:

Strategi & Salg
Få dybdegående indsigt i, hvilke greb du kan benytte dig af, når du ønsker at udvikle og vækste dit tilbud.

Fokus på arbejdsglæde i personalegruppen
Med dette spor, tager vi udgangspunkt i voldsforebyggelse, og bruger dette som springbræt, til at arbejde med både trivsel og psykologisk sikkerhed i din medarbejderstab.

Program
Der tages forbehold for eventuelle ændringer i programmet
Dag 1
”Hvordan strategi og salg, kan blive hjørnestenene i udvidelsen og udviklingen af dit botilbud” - DEL 1

Underviser: Poul Von Wowern
Dag 2
”Hvordan strategi og salg, kan blive hjørnestenene i
udvidelsen og udviklingen af dit botilbud” - DEL 2

Underviser: Poul Von Wowern
Dag 3
Vi samler op på dag 1 og 2. Richard vil inspirere til næstkommende emne, med et oplæg om ”Happiness”. Påbegyndelse af emnet ”Trivsel & Arbejdsglæde”, med voldsforebyggelse som omdrejningspunkt.

Undervisere: Poul Von Wowern, Richard Clarke & Michael Neigaard
Dag 4
”Hvordan arbejdet med voldsforebyggelse og konflikthåndtering kan skabe trivsel og psykologisk tryghed”

Underviser: Michael Neigaard
Dag 5
Arbejdet fra dag 4 fortsættes. Opsamling på alle dagene, samt individuel udarbejdelse af aktivitets- og Handleplaner til hjemkomst.

Undervisere: Michael Neigaard & Poul Von Wowern
Undervisere
Poul Von Wowern

Indehaver af Von Wowern consult. Poul er professor ved VIA University College og forsker bla.i hvordan man kan forbedre virksomheders kommercielle tilgang, for at de kan levere værdi til kunderne og samtidig forbedre deres bundlinje.

Richard Clarke

Grundlægger af IT-virksomheden Secret Source (www.secret-source.eu). Richard har hele livet arbejdet ud fra et mantra om han ville være ”happy” og happiness er dybt forankret i hans virksomhed Secret Source, da det var årsagen til at virksomheden opstod.

Michael Neigaard

Grundlægger af S.T.O.P. A/S. Michael har arbejdet med voldsforebyggelse og konflikthåndtering, fysisk som verbal siden 1998. Pædagogisk Sikkerhed® er det bærende element i S.T.O.P. A/S, når virksomheden underviser og sender medarbejdere ud til kunder, for at hjælpe med at varetage borgere med en udfordrende adfærd, på social– og sundhedsområdet.

Bliv en del af S.T.O.P. Masterclass 2023

hAR DU SPØRGSMÅL?

Kontakt Michael Neigaard på michael@s-t-o-p.nu

hvorfor
PÆDAGOGISK SIKKERHED®

Pædagogisk Sikkerhed® er udviklet ud fra et behov om at kunne hjælpe borgere med en udadreagerende adfærd, på en sådan måde at medarbejderne føler sig trygge, og derved også kan give tryghed til de borgere der reagerer med voldsom adfærd. 

Der er en dobbelthed i ovenstående, vi er alle mennesker og har derfor en eksistens der kommer før alt andet -også arbejdet. Alt den viden vi har om dem vi arbejder for og med, gælder også os selv. Der er ingen der er fejlfri, og bliver vi presset nok på vores eksistens, er der ingen der kan forblive professionelle. Derfor skal vi kende os selv rigtig godt og ikke bare os selv, men også vores reaktioner. Med andre ord som professionelle, der arbejder for og med mennesker, har vi en udvidet pligt til at lære vores egne ubevidste reaktionsmønstre at kende. Vores ubevidste reaktioner kan ændre sig over tid, i forhold til de påvirkninger vi får. Derfor er det ikke nok at sætte det på skemaet under professionsuddannelserne, nej det er nødvendigt med en tilbagevendende og kontinuerlig opmærksomhed på, hvordan vi som menneske går og har det i vores eksistens. Det er med ovenstående in mente at Pædagogisk Sikkerhed® er udviklet. 

Livvagten møder Specialpædagogen

Pædagogisk Sikkerhed® trækker Livvagtens spidskompetencer ind og lader disse kompetencer blive en del af det faglige fundament når vi arbejder for og med mennesker. Livvagten er ikke uddannet i en professionsuddannelse, men til gengæld er livvagten trænet i at være et fysisk værn, have ørnens blik for hvornår der kan opstå en potentiel fare og hele tiden være tre skridt foran i forhold til hvordan en given situation udvikler sig. Det skal vi som professionelle professionsuddannede, der arbejder med mennesker også være. Når vi har fået livvagtens ørneblik til at blive en del af vores ubeviste ”væren professionel i jobbet” i arbejdet med mennesker, kan vi som medarbejdere agere professionelt i alle situationer. Vi skal dog blot sørge for at disse livvagtfunktioner vedligeholdes på lige fod med viden om førstehjælp og hjertelunge redning, ud fra tesen om: at vi skal vide præcist hvordan vi forholder os, men vi håber aldrig at skulle anvende det! 

Forståelse og indsigt

Pædagogisk Sikkerhed® kommer ind og tilbyder en ny forståelse, med henblik på at komme de borgere til undsætning, der kalder på tryghed og støtte til at være i verden, med lige netop deres adfærd.  

Pædagogisk Sikkerhed® gør medarbejderne til deres egen-, deres kollegers og borgernes livvagt, således det er muligt at udføre deres profession uden deres egen eksistens bringes i fare. Pædagogisk Sikkerhed® går hånd i hånd med, og bygger på det samme menneskesyn som LA2, Selvbestemmelses teorien, arousalbevidst pædagogik, Recovery orienteret tilgange, Affektiv neuropædagogisk udviklingspsykologi, belastnings psykologi, positiv psykologi, psykologisk tryghed, og den nyeste hjerneforskning. Med andre ord er Pædagogisk sikkerhed® en humanistisk grundforståelse af hvordan man som professionsudannet menneske, kan arbejde med og for mennesker, med sin egen eksistens i behold -gennem hele arbejdslivet. 

 

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.