Scroll Top

De 17 verdensmål

S.T.O.P. OG De 17 verdensmål

Hos S.T.O.P. arbejder vi hver dag, for at gøre en forskel for borgeres og personalets sundhed og trivsel. Udover dette, ønsker vi også at fokusere på det større billede, og på, hvordan vores virksomhed sætter et aftryk i verden.

Derfor har vi, med udgangspunkt i FN’s  De 17 Verdensmål, nedenfor beskrevet vores initiativer.

Dette involverer bl.a. tiltag for at skabe større mental sundhed for borgere med udfordrende adfærd. Ydermere arbejder vi på at sikre kvalitetsuddannelse for special- og socialpædagoger, samt kontinuerligt at arbejde for at mindske vores virksomheds CO2-aftryk.

Hos S.T.O.P. arbejder vi hovedsageligt med de følgende 3 verdensmål:

De 17 verdensmål
Sundhed og trivsel

De sidste tyve år, har vi set en markant forværring i danskernes mentale helbred. Denne stigning er så markant, at psykiske sygdomme nu udgør Danmarks største folkesygdom.
Derfor arbejder vi hos S.T.O.P. for at forebygge og behandle psykiske sygdomme og lidelser, hver dag. Dette udfoldes bl.a. via vores arbejde med demens, ADHD og autisme, såvel som vores indsatser omkring borgere der kæmper med et misbrug.

Overordnede mål

Vi har to overordnede mål indenfor dette verdensmål. For det første ønsker vi at bidrage til en nedgang i antallet af diagnoser for psykiske sygdomme.
Et forskningsprojekt der kortlægger tendenser for danskernes mentale diagnoser viser, at en psykisk lidelse eller sygdom sjældent kommer alene. Derfor arbejder vi hos S.T.O.P. aktivt med at skabe bedre forudsætninger, og en større tryghedsfølelse for borgere på de danske institutioner. Formålet er at sænke antallet af diagnoser.

For det andet, er vores ambition, at sørge for, at personale, som deltager på kurser hos os, bliver bedre rustet til at passe på egen mentale sundhed. Derved kan vi opnå en dualistisk effekt. Et større overskud hos det sociale- og specialpædagogiske personale kan gøre dem i stand til bedre at håndtere uhensigtsmæssige oplevelser i deres kontakt med borgerne.

De 17 verdensmål
Kvalitetsuddannelse

Eskalerende situationer kan ikke undgås fuldkomment, på de institutioner som vi samarbejder med. Dette skyldes den uhensigtsmæssige adfærd som kan forekomme, når man arbejder med borgere, der kan have stærkt udadrettet adfærd. Men tendenserne, som ses ude på institutionerne er langt fra hvor de bør være. I en undersøgelse fra Det nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø, oplevede 37,3% af specialpædagoger i 2018 vold på arbejdspladsen.

S.T.O.P.s ambitioner

Vores ambition er, at vi, gennem uddannelse af personale inden for Pædagogisk Sikkerhed® og anerkendende tilgange, kan mindske tilfældene af vold på de special- og socialpædagogiske arbejdspladser. Derved er vores ønske at gøre pædagogernes hverdag så sikker og tryg, som muligt. Således gør vi en forskel for borgeres og personalets sundhed ude på de danske institutioner.

De 17 verdensmål
Ansvarligt forbrug og produktion

Som virksomhed tager vi ansvar for at nedsætte vores CO2-aftryk. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at sætte ind på de områder, hvor vi kan mindske vores aftryk, og vælge grønne tiltag.

Genbrugsprodukter

Dette involverer køb af genbrugsprodukter, så som elektronik og kontorartikler. Det kan virke som små tiltag, men hvis bare 25% af forbrugere købte bruge mobiltelefoner, så ville det svare til at fjerne 4 millioner biler fra vejene. Så hvert initiativ tæller.

Vores medarbejdere tillægger mange kilometer på de danske veje.  – Derfor tænker vi bl.a. i El-biler. P.t. har vi to biler der kører rent på el.

Det er vores mål, at vi og vores medarbejdere, hver dag tænker over at gøre de små ting, som kan hjælpe til en grønnere verden. Derfor bliver vi også ved med at tage beslutninger, på direktionsplan, som kan influere vores aftryk positivt.

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.