Scroll Top

Kursus i Konflikthåndtering til Skoler & Uddannelsesområdet

KONFLIKTHÅNDTERING

skole & uddannelsesområdet

socialpædagogiske metoder & sikkerhed

Få tryghed & kompetencer

Konflikthåndteringskurser til Skoler- & Dagsinstitutioner

S.T.O.P. tilbyder specialiserede konflikthåndteringskurser designet til at adressere de voksende udfordringer med vold og trusler, som lærere og pædagogisk personale står over for i skoler og daginstitutioner. Vores kurser er rodfæstet i Pædagogisk Sikkerhed®, en tilgang skabt til at navigere og tackle udfordringer forbundet med udadreagerende adfærd og andre komplekse problematikker i skoler og daginstitutioner.

Lovgivning og Etik på Social- og Sundhedsområdet

På social- og sundhedsområdet er lovgivning og etik to uundværlige søjler, der sikrer en høj standard i den professionelle praksis. Lovgivningen som Serviceloven og Psykiatriloven udgør rammerne for, hvordan professionelle skal agere og forholde sig i deres daglige arbejde med borgere og patienter.

Dreng i folkeskolen, har svært ved at acceptere lærernes tilgang.

Serviceloven, særligt kapitel 16 om særlig støtte til børn og unge, fremhæver vigtigheden af at sikre en passende støtte og omsorg, der kan medvirke til at skabe stabile og trygge rammer for udvikling og trivsel. Det indebærer blandt andet, at de professionelle er udrustet med de nødvendige kompetencer til at håndtere konflikter og vanskelige situationer, som kan opstå i interaktionen med børn og unge.

Psykiatriloven, med dens fokus på tvang og andre indgreb i psykiatrien, belyser de særlige etiske og juridiske udfordringer, som sundhedsfagligt personale står over for i deres arbejde med patienter i psykiatrien. Korrekt håndtering af konflikter, og evnen til at navigere i grænselandet mellem patientens autonomi og behovet for at sikre sikkerhed og velfærd, er kritiske kompetencer.

S.T.O.P.’s konflikthåndteringskurser er designet med en dyb forståelse for disse lovgivningsmæssige og etiske rammer, og tilbyder en omfattende tilgang til konflikthåndtering, der styrker personalets evner til at agere etisk forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vores kurser er en investering i personalets professionelle udvikling, og bidrager til at skabe arbejdspladser, hvor lovgivning og etik går hånd i hånd med effektiv konflikthåndtering.

Håndtering af Udadreagerende Adfærd

Med en stigende bekymring for vold og trusler i skoler og daginstitutioner, tilbyder S.T.O.P. kurser, der udruster lærere og pædagogisk personale med effektive strategier til at håndtere udadreagerende adfærd. Vi fokuserer på at skabe trygge og støttende læringsmiljøer, hvor både personale og elever trives.

Tilbud på et kursus i konflikthåndtering?

Ønsker I et kursus i konflikthåndtering, som er opbygget ud fra praksis erfaring fra gulvet på Social- og Sundhedsområdet?

Ønsker I et kursus, som har fokus på DIG og det at kunne stå i alle typer konflikter? – Så klik her for at få en pris og mere info.

Undervisning i konflikthåndtering til folkeskolelærer.

Praktiske Redskaber og Strategier

Vores kurser leverer en komplet værktøjskasse med praktiske redskaber og strategier, der hjælper personalet med at varetage verbale og fysiske konflikter på en nænsom og professionel måde. Pædagogisk Sikkerhed® går hånd i hånd med en række anerkendte pædagogiske teorier og tilgange, der understøtter personalets arbejde med at skabe positive relationer og løse konflikter konstruktivt.

Forebyggende Indsats og Rehabilitering

Vi lægger vægt på en forebyggende indsats, der minimerer risikoen for vold og trusler. Samtidig fokuserer vi på rehabilitering efter konflikter, for at sikre et positivt og støttende miljø for alle involverede.

Fokus på Tryghed og Støtte

Tryghed er kerneelementet i Pædagogisk Sikkerhed®, der sigter mod at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, reducere stress og fremme professionel integritet blandt personale. Vi støtter personalet i at identificere og forstå deres egne reaktionsmønstre, hvilket gør dem bedre rustet til at håndtere stressende situationer.

Kompetenceudvikling og Faglig Vækst

Vores kurser bidrager til personalets kompetenceudvikling og faglige vækst, hvilket i sidste ende faciliterer en højere grad af trivsel, fastholdelse og faglig udvikling blandt personale.

VIDEN OM S.T.O.P – PÆDAGOGISK SIKKERHED®

S.T.O.P. – pædagogisk Sikkerhed® er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2005.

Dengang var ydelsen udelukkende personsikkerhed, men efterspørgsel på trivsel, voldsforebyggelse og sikkerhed, på Social- & Sundhedsområdet, betød et skifte. Klik på knappen for mere information.

Kontakt S.T.O.P. for En Tryggere Skole

S.T.O.P. er din betroede partner i konflikthåndtering inden for skoler og daginstitutioner. Kontakt os for at lære mere om vores unikke tilgang til konflikthåndtering, og hvordan vi kan understøtte dig og din institution i at skabe en tryggere og mere støttende skolehverdag.

Klik her for at læse generelt om vores kursus i konflikthåndtering (åbner nyt vindue)

Klik her – for at komme til vores forside (åbner nyt vindue)

ØNSKER DU AT HØRE MERE OM VORES KURSER?

UDFYLD GERNE NEDENSTÅENDE SKEMA, SÅ KONTAKTER VI DIG HURTIGST MULIGT.

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.