Scroll Top

Skærmning ved demens

SKÆRMNING TIL DEMENSRAMTE

TRYGHED OG LIVSGLÆDE FOR DEMENSRAMTE

SOCIALPÆDAGOGISK SKÆRMNING – I HELE LANDET

Ekspertise i Socialpædagogisk skærmning ved demens

Hos S.T.O.P. – Pædagogisk Sikkerhed® er vi specialister i skærmning ved demens, kombinerende dyb indsigt i psykiske og mentale udfordringer.Med vores ekspertise inden for social- og specialpædagogisk skærmning, adresserer vi unikt de komplekse behov som en demensramt borger med udadreagerende adfærd kan have.

Gennem vores innovative Pædagogisk Sikkerhed® koncept, blander vi socialpædagogens forståelse med livvagtens sikkerhedstænknig. Dette sikrer en holistisk tilgang til skærmning ved demens, hvor vi er involveret i alle faser af indsatsen.

I starten af en skærmningsindsats ved demens kan vi opleve intens udadreagerende adfærd. Her prioriterer vi sikkerheden højt, samtidig med at vi gradvist øger den socialpædagogiske støtte. Efterhånden som adfærden stabiliserer sig, skifter vi fokus til mere forebyggende og stabiliserende metoder.

Efter 1-2 ugers indsats ser vi ofte en markant reduktion i den udadreagerende adfærd hos personen med demens. Vi arbejder herefter på at styrke det faste personales evne til selv at varetage skærmningsopgaverne.

Vores unikke tilgang til skærmning ved demens i S.T.O.P. kombinerer teoretisk indsigt med praktisk erfaring. Vi udvikler skræddersyede strategier, der tager højde for individuelle behov og sikrer effektiv og empatisk håndtering af demensrelaterede udfordringer.

Skærmning ved demens. Frustration hos demensramte kan føre til udadreagerende adfærd, hvorved en skærmning kan være nødvendig, for bl.a. at begrænske stimuli. Her er en Pædagogisk skærmning det rette valg. Livshistorien er en vigtig del af at mindske frustration hos den demensramte.

Livshistorien spiller en afgørende rolle i håndteringen af udadreagerende adfærd hos demensramte.

At kende en persons baggrund, interesser og tidligere livserfaringer er essentielt for at forstå og relatere til deres nuværende følelser og adfærd.

Denne indsigt muliggør en mere personcentreret og empatisk tilgang, hvilket kan være afgørende for at skabe tryghed og forståelse. Ved at integrere elementer fra deres fortid i den daglige omsorg og interaktion, kan man ofte mindske forvirring og angst, hvilket bidrager til at dæmpe udadreagerende adfærd og forbedre livskvaliteten for den demensramte.

Har I brug for hjælp til en skærmningsindsats?

Vi står klar til at hjælpe med en Socialpædaogisk skærmningsindsats, alle dage, hele døgnet.

Vi har specialiseret erfaring med alle typer udadreagerende adfærd og stabilisering omkring personer med demens.

Vi stabilisere adfærden og giver borgeren ro og tryghed, så fast personale selv kan varetage plejen igen, uden vores hjælp.

Hvad er Skærmning ved demens?

Skærmning ved demens er en specialiseret tilgang til at skabe tryghed og ro for personer ramt af demenssygdomme. Denne metode omfatter strategier og teknikker, som har til formål at reducere sensorisk overstimulering og stressende situationer, som ofte kan udløse forvirring eller udadreagerende adfærd hos demensramte.

Demens påvirker ikke kun hukommelsen

I kernen af skærmning ligger forståelsen for, at demens ikke kun påvirker hukommelsen, men også den måde, en person oplever og interagerer med deres omgivelser. Mennesker med demens kan blive overvældede af for mange stimuli, som kan omfatte larm, lys, eller endda den måde, hvorpå de sociale interaktioner håndteres. Skærmning søger at minimere disse potentielle stressfaktorer ved at skabe et miljø, der er både fysisk og psykisk beroligende.

Det fysiske miljø er vigtigt ved skærmning ved demens

Et vigtigt aspekt af skærmning er tilpasning af det fysiske miljø. Det kan indebære ændringer i rummets layout for at reducere forvirring, brug af bløde farver og belysning for at skabe en beroligende atmosfære og eliminering af unødvendig støj. Det kan også omfatte personlige rum, hvor individet kan trække sig tilbage for at genfinde ro, væk fra travle eller overstimulerende områder.

Udover det fysiske miljø fokuserer skærmning også på tilgangen til personlig pleje og daglige rutiner. En forståelse og respekt for den enkelte persons livshistorie og præferencer er afgørende. Personcentreret pleje, hvor plejeplaner og daglige aktiviteter tilpasses den enkeltes behov og præferencer, er en central del af skærmningsprocessen.

Forebyggelse af udadreagerende adfærd kræver tværfaglighed

Skærmning ved demens kræver et tværfagligt samarbejde mellem sundhedspersonale, plejepersonale og pårørende. Uddannelse og træning i skærmningsteknikker er afgørende for at sikre, at alle involverede forstår, hvordan man bedst støtter personer med demens. Det inkluderer kommunikationsstrategier, forståelse af non-verbale signaler og viden om, hvordan man håndterer udadreagerende adfærd på en rolig og understøttende måde.

Sammenfattende er skærmning ved demens en integreret tilgang, der sigter mod at skabe et beroligende og støttende miljø, der imødekommer de unikke behov hos personer med demens. Det bidrager til at forbedre livskvaliteten for demensramte ved at reducere angst, forvirring og udadreagerende adfærd.

At være pårørende til nærtstående med demens

Skærmning ved demens kan medføre en betydelig positiv forandring for pårørende, når en elsket forælder går fra udadreagerende adfærd til et tilstand af ro og glæde.

Denne ændring er en lettelse for familier, der kæmper med de daglige udfordringer ved demens. At se en far eller mor blive mere rolig og indhold, takket være et trygt og tilpasset miljø, giver en dyb følelse af håb og glæde.

Når en demensramt forælder oplever en reduktion i stress og angst gennem effektiv skærmning, ændres dynamikken hjemme.

Pårørende beskriver en mærkbar forbedring i den demensramtes humør og en øget evne til at nyde dagligdagens små glæder. Dette skaber ikke kun en mere fredelig atmosfære i hjemmet, men også styrker de følelsesmæssige bånd mellem den demensramte og deres familie.

Skærmning af borgere med demens med en personcentreret tilgang, skaber glæde og tryghed.
Når en elsket forælder med demens oplever skiftet fra udadreagerende adfærd til ro og glæde, er det en dybdegående forandring for pårørende.
Skærmning ved demens skaber et trygt miljø, hvilket resulterer i markant mindre stress og bekymring i familien.

Pårørende og den udadreagernede adfærd

For pårørende til en person med demens kan skærmning ved demens være en svær oplevelse. Når en elsket far eller mor går fra udadreagerende adfærd til en tilstand af ro, tryghed og glæde, ændres dynamikken markant. Denne forandring kan bringe dyb lettelse og fornyet håb for familier, som kæmper med de udfordringer, demens kan medføre.

Udadreagerende adfærd hos demensramte kan skabe en følelsesmæssig rutsjebane for de pårørende. At se ens forælder kæmpe med forvirring, angst og frustration kan være hjerteskærende. Denne adfærd kan skyldes forskellige faktorer, herunder forvirring, angst eller frustration. Pårørende kan ofte føle sig magtesløse og bekymrede, hvilket skaber en stressende og anstrengende atmosfære i hjemmet.

Forebyggelse af udadreagerende adfærd med skærmning ved demens

Indførelsen af skærmning ved demens kan ændre dette scenario dramatisk. Ved at implementere strategier, der reducerer overstimulering og skaber et beroligende miljø, kan den demensramte opleve en markant reduktion i udadreagerende adfærd. Dette skifter fokus fra at håndtere kriser til at nyde kvalitetstid sammen.

Pårørende beskriver ofte en følelse af lettelse og glæde, når de ser deres forælder blive mere rolig og indhold. At se en elsket finde glæde i simple aktiviteter, såsom at lytte til musik, nyde naturen eller deltage i lette hobbyer, kan være utroligt opmuntrende. Denne positive forandring kan også styrke båndet mellem den demensramte og deres familie, hvilket giver rum for værdifulde øjeblikke sammen.

Et trygt miljø til borgeren med demens spiller en central rolle

Et trygt og roligt miljø spiller en central rolle i denne transformation. Ved at tilpasse boligen til at være demensvenlig, med klare og trygge omgivelser, kan pårørende skabe et fundament for ro og glæde. Simple ændringer, som at reducere baggrundsstøj, sikre god belysning, og indrette med genkendelige genstande, kan have stor indflydelse.

Skærmning ved demens er ikke kun gavnligt for den demensramte, men også for de pårørende. Denne tilgang giver familier værktøjer til at skabe et miljø, hvor ro, tryghed og glæde kan trives. Det er en rejse mod et mere harmonisk familieliv, hvor stress og angst erstattes med forståelse og fælles glæde.

Personlig Skærmning ved Demens

Vores eksperter i skærmning ved demenssygdomme, arbejder tæt sammen med både personalet, borgeren som er ramt og pårørende, for at udarbejde en individualiseret skærmningsplan. Denne plan tager højde for den enkelte borgers unikke behov, præferencer og livshistorie og understreger vigtigheden af at opretholde borgerens autonomi og selvstændighed, samtidig med at vi tilbyder den nødvendige støtte.

DEMENS & UDADREAGERENDE ADFÆRD

Skærmning ved demens er en essentiel praksis for at håndtere udadreagerende adfærd, som desværre ofte følger med demenssygdomme. Denne adfærd kan inkludere verbal aggression, fysisk uro, eller endog aggressivitet, og stammer typisk fra frustration, forvirring, eller angst hos den demensramte.

Uden effektiv forebyggelse og varetagelse af disse adfærdsændringer, kan det medføre øget stress og bekymring for familier og plejere, påvirkende deres evne til at yde passende støtte og omsorg. Derfor er forståelse og proaktiv skærmning ved demens afgørende for at opretholde livskvaliteten for både den demensramte og deres nærmeste.

Til skærmning ved demens anvendes metoder som Low Arousal-tilgangen og personcentreret omsorg. Low Arousal-tilgangen mindsker stress og angst ved at skabe et roligt miljø og minimere udløsende faktorer, mens personcentreret omsorg indebærer en dyb forståelse og respekt for den enkeltes historie, præferencer og behov.

Disse tilgange til skærmning ved demens bidrager til at skabe en beroligende og tryg atmosfære, hvilket effektivt mindsker udadreagerende adfærd og fremmer trivsel og sikkerhed for både personer med demens og deres pårørende.

Udadreagerende adfærd ved demens er ikke unormalt, fordi der nemt kan opstå frustrationer, fordi den demensramte ikke bliver forstået. Vi kan alle blive udadreagerende, hvis ingen forstår os og vi har desperat brug for hjælp.

Alle mennesker har potentialet til at udvikle udadreagerende adfærd, især når vi føler os misforståede eller ekstremt pressede.

I situationer af dyb frustration eller desperation kan selv den mest rolige person vise tegn på udadreagerende adfærd, som et råb om forståelse og støtte.

kursus i konflikthåndtering?

S.T.O.P. har udviklet et specialiseret kursus i konflikthåndtering, målrettet personale på demensområdet.

Dette kursus fokuserer på effektive strategier og teknikker til at navigere og løse konflikter i demensplejen.

Klik her for mere indsigt i vores kurser

kitwoodblomsten i praksis ifm. skærmning ved demens

I vores tilgang til skærmning ved demens spiller Kitwood Blomstens fem nøgleaspekter – Komfort, Attachment (tilknytning), Inklusion, Beskæftigelse og Identitet – en central rolle. Vi bestræber os på at integrere disse principper i vores daglige praksis for at sikre en holistisk og personcentreret omsorg.

1. Komfort

Vi skaber et fysisk og emotionelt beroligende miljø, hvor borgere med demens kan føle sig sikre og afslappede. Dette kan omfatte alt fra rumindretning til daglige rutiner, der minimerer forvirring og angst.

2. Attachment (Tilknytning)

Vi lægger vægt på at etablere et stabilt team omkring den demensramte for at skabe en følelse af tryghed gennem stærke, vedvarende relationer. Ved at opretholde tætte emotionelle forbindelser og opbygge betydningsfulde bånd, fremmes kontinuerlig interaktion mellem vores personale, den demensramte, deres pårørende og andre involverede.

3. Inklusion

Vi sikrer, at borgere med demens føler sig værdsatte og inkluderet i fællesskabet. Dette indebærer respekt for den enkeltes evner og præferencer i planlægningen af aktiviteter og daglige rutiner.

4. Beskæftigelse

At engagere borgere med demens i meningsfulde aktiviteter er afgørende for at bevare deres følelse af formål og identitet. Vi tilpasser aktiviteter baseret på personens tidligere interesser og færdigheder.

5. Identitet

Vi bestræber os på at bevare og fejre den enkelte borgers identitet ved at anerkende og huske deres personlige historier og præferencer.

Kontakt os for hjælp til udfordrende adfærd

Har I brug for hjælp til at udfører en Socialpædaogisk skærmningsindsats, så står vi klar til at hjælpe alle dage, hele døgnet.

Autonomi og Mestring ved skærmning ved demens

Vi prioriterer fremme af autonomi og mestring hos hver borger med demens. Vores skræddersyede skærmningsstrategier sigter mod at udvikle selvstændighed og evnen til at håndtere hverdagens udfordringer hos demensramte.med Skærmning ved Demens

Vores teams benytter evidensbaserede metoder i skærmningen af demens, herunder håndtering af konflikter og forebyggelse af problematiske episoder. Pædagogisk Sikkerhed® er kernen i vores arbejde, og vi anvender teknikker som LA2, KRAP og Trafiklysmodellen i vores forebyggende og rehabiliterende skærmningsindsats ved demens.

Din Tryghed i Fokus ved skærmning ved demens

Hos S.T.O.P. er din tryghed vores højeste prioritet, særligt når det kommer til skærmning ved demens. Vi forstår den dybe betydning af at levere omsorg, der ikke blot er effektiv og medfølende, men også fuldt ud i overensstemmelse med gældende lovgivning og bedste praksis.

Vores Tilgang: Personcentreret Omsorg og Professionel Ekspertise

Vores tilgang til skærmning ved demens er grundigt forankret i en dyb forståelse af både de praktiske og emotionelle aspekter ved demenspleje. Vi anerkender, at hvert individ er unikt, og derfor tilpasser vi vores skærmningsmetoder til at imødekomme hver enkelt borgers specifikke behov og præferencer. Denne personcentrerede tilgang sikrer, at vi leverer omsorg, der respekterer og understøtter den enkelte borgers værdighed og selvstændighed.

Opbygning af Tillidsfulde Relationer

Et afgørende aspekt af vores arbejde er at opbygge tillidsfulde og støttende relationer mellem vores team, den demensramte, deres pårørende og andre involverede. Ved at etablere et fast og dedikeret team omkring hver borger, sikrer vi kontinuitet i omsorgen og opbygger en dybere forståelse for den enkeltes behov og ønsker.

Lovgivningsmæssig Overensstemmelse og Opdateret Viden

For at sikre højeste standard af omsorg, overholder S.T.O.P. strengt alle relevante lovgivningsmæssige krav og retningslinjer. Vores personale er konstant opdateret med de nyeste lovgivningsmæssige ændringer og bedste praksisser inden for demenspleje. Dette sikrer, at vores skærmningsmetoder ikke blot er effektive, men også fuldt ud etiske og lovlige

Din Garanti for Tryghed ved skærmning ved demens

Vores primære mål er at sikre, at du som leder kan føle dig helt tryg ved den omsorg og støtte, vi tilbyder. Vi forpligter os til at levere en service, der ikke blot lever op til dine forventninger, men også aktivt arbejder for at forbedre livskvaliteten for hver borger med demens, vi betjener.

Når du vælger S.T.O.P. for skærmning ved demens, vælger du en partner, der er dybt engageret i at levere omsorg af høj kvalitet, der er både medfølende og i overensstemmelse med alle relevante lovgivningsmæssige rammer. Kontakt os for at diskutere, hvordan vi kan støtte dig og din organisation i at tilbyde den bedste mulige omsorg for borgere med demens.

VIDEN OM S.T.O.P – PÆDAGOGISK SIKKERHED®

S.T.O.P. – pædagogisk Sikkerhed® er en landsdækkende dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2005.

Udforsk mere om S.T.O.P. – Klik her for mere indsigt

Pædagogisk Samarbejde ved skærmning ved demens

Hos S.T.O.P. anerkender vi betydningen af et solidt pædagogisk samarbejde i skærmningen af demensramte borgere. Vores mål er ikke kun at yde direkte støtte, men også at opkvalificere det faste personale, om muligt, så man er udrustet med de nødvendige kompetencer og redskaber til selv at varetage skærmningsindsatsen på sigt. Dette er særligt vigtigt i tilfælde af udadrettet adfærd, hvor en effektiv og forstående tilgang kan gøre en markant forskel.

Integrering af Pædagogisk Sikkerhed® i Skærmningsarbejdet

Pædagogisk Sikkerhed® er kernen i vores tilgang til skærmning ved demens. Denne metode fokuserer på at skabe et trygt og forudsigeligt miljø for den demensramte, hvor man føler sig forstået og værdsat. Pædagogisk Sikkerhed® kombinerer elementer af socialpædagogik, konflikthåndtering, de-eskaleringsteknikker og en dyb forståelse af individets behov og baggrund.

Anvendelse af Socialpædagogiske Metoder

Vores team er dygtige i anvendelsen af en række socialpædagogiske metoder. Disse metoder er særligt effektive i arbejdet med demensramte borgere, da de understøtter udvikling af sociale færdigheder, fremmer selvstændighed og støtter individets samlede trivsel. Gennem disse metoder kan vi hjælpe personalet med at forstå og imødekomme de unikke behov hos hver enkelt borger.

Opkvalificering af Personale – efter ønske

Et centralt element i vores tilgang er at arbejde tæt sammen med det faste personale for at opkvalificere dem i brugen af både Pædagogisk Sikkerhed® og socialpædagogiske metoder. Dette kan inkluderer praktisk træning, workshops og løbende support, der sikrer, at personalet føler sig trygge og kompetente i deres arbejde med demensramte borgere.

Vores ultimative mål er at styrke det faste personales evne til selvstændigt at varetage skærmningsindsatsen. Dette betyder, at de med tiden vil være i stand til at anvende de lærede teknikker og metoder i deres daglige arbejde, ikke kun med den aktuelle borger, men også i fremtidige situationer, hvor andre borgere måtte udvikle udadrettet adfærd.

Nyttige Redskaber til Personalegruppen til skærmning ved demens

Gennem vores træning og samarbejde sikrer vi, at personalegruppen får nye og effektive redskaber til at håndtere komplekse situationer. Disse redskaber er ikke kun nyttige i det nuværende arbejde, men også som en del af jeres langsigtede faglige udvikling.

Kontakt S.T.O.P. for et professionelt samarbejde

Hvis du ønsker at styrke dit personales evner og sikre en effektiv skærmning ved demens, er S.T.O.P. klar til at hjælpe. Kontakt os for at drøfte, hvordan vi kan arbejde sammen for at skabe et miljø, hvor både borgere med demens og personalet kan trives og opnå den bedst mulige livskvalitet.

Klik her – for at læse generelt om skærmning herunder lovgivning om magtanvendelser (åbner nyt vindue)

Klik her – for at læse artikel om nedbringelse af antipsykotika og brug af socialpædagogiske metoder (åbner nyt vindue)

Klik her – for at komme til vores forside (åbner nyt vindue)

spørgsmål & svar til skærmning ved demens

Hvordan sikre man et trygt miljø for Demensramte?

Trygt Miljø for demensramte

Sikring af et trygt miljø for demensramte er afgørende for deres trivsel og livskvalitet. Et trygt miljø fremmer ro, reducerer angst og bidrager til en følelse af sikkerhed hos personer med demens. Denne artikel udforsker dybdegående metoder til at skabe og opretholde et trygt miljø for demensramte.

Først og fremmest er det vigtigt at forstå demensramtes unikke behov. Demens påvirker en persons evne til at bearbejde og reagere på deres omgivelser, hvilket kan føre til forvirring og angst. Et trygt miljø tager højde for disse udfordringer ved at minimere potentielle stressfaktorer. Dette kan inkludere at reducere støjniveauet, undgå overfyldte områder og skabe et overskueligt rum, hvor den demensramte nemt kan orientere sig.

Et Trygt Miljø via genkendeliged 

Et vigtigt aspekt i skabelsen af et trygt miljø er brugen af velkendte genstande og billeder. Disse genstande, som kan omfatte familiefotos, yndlingsbøger eller personlige ejendele, kan give en følelse af genkendelighed og tryghed. Ved at omgive demensramte med genkendelige objekter, kan man hjælpe med at mindske forvirring og fremme en følelse af hjemlig komfort.

En anden nøgle til et trygt miljø er konsistens i daglige rutiner. Demensramte kan have gavn af en fast struktur i deres dagligdag, da det giver en følelse af forudsigelighed og sikkerhed. Dette inkluderer faste tidspunkter for måltider, aktiviteter og hvile. Ved at opretholde en regelmæssig rutine kan man hjælpe med at reducere angst og forvirring.

Personcentreret pleje

Personcentreret pleje er også vital for at skabe et trygt miljø. Denne tilgang anerkender den enkelte persons unikke historie, præferencer og behov. Ved at tilpasse plejen og aktiviteterne til den enkelte person kan man sikre, at deres individuelle behov og ønsker bliver mødt. Dette kan inkludere musikterapi, kunstprojekter eller havearbejde, alt efter den enkeltes interesser og tidligere livserfaringer.

Et Trygt Miljø for bogere med demens er også fysisk sikkerhed

Tryghed i et miljø for demensramte handler også om fysisk sikkerhed. Dette indebærer at sikre, at omgivelserne er fri for fare, såsom at fjerne faldende farer, sikre, at døre og vinduer er sikret, og at der er god belysning. Det kan også indebære brug af sensorer eller alarmsystemer, der kan advare plejepersonale, hvis den demensramte bevæger sig uden for et sikkert område.

Personalet har også brug for et Trygt Miljø

Endelig er træning og uddannelse af plejepersonale en afgørende faktor i skabelsen af et trygt miljø. Personale, der er uddannet i demenspleje, vil være bedre rustet til at forstå og imødekomme de unikke udfordringer, som demens medfører. Dette inkluderer viden om, hvordan man kommunikerer effektivt med demensramte, forstår non-verbale signaler og håndterer udadreagerende adfærd på en rolig og støttende måde.

Sammenfatning

At skabe et trygt miljø for demensramte er en kompleks opgave, der kræver en dyb forståelse af de udfordringer, sygdommen medfører. Et trygt miljø skal være beroligende og genkendeligt, hvilket kan opnås ved at minimere støj, undgå overfyldte områder og skabe et overskueligt rum. Brugen af velkendte genstande og billeder bidrager til en følelse af genkendelighed og tryghed, hvilket kan være afgørende for at reducere forvirring og angst.

Konsistens i daglige rutiner er også afgørende. Ved at opretholde en fast struktur med regelmæssige måltider, aktiviteter og hviletider kan man hjælpe med at skabe en følelse af forudsigelighed og sikkerhed. Personcentreret pleje, som respekterer den enkeltes historie, præferencer og behov, er en anden vigtig faktor. Tilpassede aktiviteter, der afspejler den enkeltes interesser, kan forbedre livskvaliteten betydeligt.

Fysisk sikkerhed er ligeledes central. Et trygt miljø er fri for faldende farer, har sikrede døre og vinduer, og god belysning. Sensorer og alarmsystemer kan yderligere forbedre sikkerheden ved at advare plejepersonale om potentielle risikosituationer.

Uddannelse og træning af plejepersonale er uvurderligt. Personale med specialviden om demens kan bedre forstå og imødekomme de unikke behov, som opstår. Effektiv kommunikation, forståelse af non-verbale signaler og rolig håndtering af udadreagerende adfærd er alle nøglekompetencer for personalet.

I et trygt miljø føler den demensramte sig forstået og respekteret. Et sådant miljø forbedrer ikke kun den demensramtes trivsel, men fremmer også en atmosfære af værdighed og respekt. Det er en proces, der kræver tålmodighed, empati og en vedvarende forpligtelse til at forbedre livet for dem, der lever med demens.

Hvordan Kan Pædagogisk Sikkerhed® Revolutionere Omsorgen for Demensramte?

Pædagogisk Sikkerhed® er en banebrydende tilgang, der integrerer socialpædagogiske principper med avancerede konflikthåndterings- og de-eskaleringsteknikker. Denne metode skaber et trygt og forudsigeligt miljø, der dybtgående respekterer den demensramtes behov og baggrund. Ved at fokusere på den enkeltes følelse af værdi og forståelse, transformeres den traditionelle plejetilgang til en mere holistisk og personcentreret praksis.

Hvordan Adskiller Skærmning ved Demens sig fra Almindelig Demenspleje?

Skærmning ved demens går ud over standard plejepraksisser ved at fokusere på individuelle behov og sikre en stabil og beroligende atmosfære. Denne tilgang bruger specialiserede metoder til at håndtere udadrettet adfærd og forvirring, hvilket er afgørende for at fremme velvære og reducere stress hos demensramte. Skærmning betragter hver borger som unik og værdsætter deres personlige historie og præferencer som en integreret del af omsorgsplanen.

Hvilken Rolle Spiller Lovgivningen i Skærmning ved Demens, og Hvordan Sikres Overholdelse?

Lovgivningen spiller en kritisk rolle i skærmning ved demens, idet den sikrer, at alle tiltag er etiske, sikre og i overensstemmelse med gældende love. Hos S.T.O.P. sikres dette gennem kontinuerlig uddannelse og opdatering af personale om seneste lovgivningsmæssige ændringer. Dette sikrer, at vores skærmningspraksis ikke alene er effektiv, men også juridisk forsvarlig og i den demensramtes bedste interesse.

Hvordan Påvirker S.T,O.P.s Skærmning ved Demens Borgerens Langsigtede Kognitive og Emotionelle Sundhed?

Pædagogisk Skærmning ved demens har potentiale til markant at påvirke og forbedre den langsigtede kognitive og emotionelle sundhed for demensramte. Denne tilgang fremmer et miljø, der reducerer stress og angst, som er kendte faktorer, der kan forværre demenssymptomer. Ved at tilbyde et stabilt, forudsigeligt og beroligende miljø støtter skærmning den kognitive funktion og hjælper med at bevare borgerens følelse af identitet og selvstændighed. Dette kan føre til en langsommere progression af demenssymptomer og en forbedret livskvalitet.

Bør man bruge Antipsykotisk medicin ved demens?

Det korte svar er: Nej, det bør man ikke.

Undervisningsmaterialet “Demens og antipsykotisk medicin” til plejepersonale fokuserer på korrekt brug af antipsykotisk medicin hos personer med demens. Materialet understreger, at borgere med en demenssygdom som udgangspunkt ikke bør behandles med antipsykotisk medicin, da dette kan have alvorlige bivirkninger og ofte gives mod adfærdsforstyrrelser, som ikke bør behandles medicinsk. Der er et nationalt mål om at halvere forbruget af denne type medicin til demensramte inden 2025.

Materialet tilbyder vejledning i, hvordan plejepersonale kan forstå og imødekomme adfærdsforstyrrelser uden brug af antipsykotisk medicin, herunder vigtigheden af at observere og identificere årsager til adfærdsændringer. Det nævner specifikke adfærdsmæssige og psykiatriske symptomer ved demens (BPSD) og giver anvisninger på, hvordan man kan arbejde med pædagogiske tiltag for at skabe de rette rammer for hver enkelt borger.

Yderligere fokuseres der på de bivirkninger, der kan opstå ved brug af antipsykotisk medicin, og det anbefales, at medicinen, hvis nødvendigt, kun gives i en kortere periode og at nedtrapning eller seponering bør ske gradvist.

For mere detaljeret information om håndtering af adfærdsændringer hos personer med demens og brugen af antipsykotisk medicin, kan du læse materialet “Demens og antipsykotisk medicin” udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere her og find undervisningsmateriale

Ønsker du at høre mere, eller bestille en indsats? Kontakt os venligst på +45 7199 3775 eller ved at udfylde nedenstående skema:

Persondatapolitik
Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Bemærk venligst, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi tilbyder.